Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Vierde maand ouderschapsverlof zal betaald worden

Europa gaf al in 2009 aan dat in alle lidstaten van de EU het ouderschapsverlof 4 maanden moet bedragen. Voor België komt dat effectief neer op een verhoging van drie naar vier maanden ouderschapsverlof.

Ons land moest deze richtlijn ten laatste deze maand, omzetten in nationale wetgeving, nadat België vorig jaar een eerdere deadline miste. Bij een laattijdige omzetting riskeerde ons land een veroordeling door het Europees Hof van Justitie.

Uitbetalen?

Hoewel Europa niet verplicht om die vierde maand ouderschapsverlof uit te betalen zal minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) deze extra maand toch betaald maken, maar enkel voor kinderen geboren na 8 maart 2012.

Eerder was er onzekerheid over het al dan niet uitbetalen van deze maand. Dat kon immers nog voor budgettaire problemen zorgen. Minister van Gelijke Kansen Milquet verklaarde in de Kamercommissie dat er geen budgetaire ruimte voor was voorzien. Deze extra maand betaald maken zal in 2012 2,2 miljoen euro kosten. In 2013 zou het al  om 5,55 miljoen gaan, in 2014 om 8,9 miljoen.

Verschillende verloven

Voor alle duidelijkheid: ouderschapsverlof is niet gelijk aan moederschaps- of geboorteverlof (vroeger vaderschapsverlof). Terwijl moederschaps- en geboorteverlof zich rond de geboorte van het kind situeren, kan ouderschapsverlof opgenomen worden tot het kind 12 jaar wordt.