Mag je niet-opgenomen vakantiedagen zomaar overdragen?

Het einde van het jaar nadert en je hebt nog heel wat vakantiedagen niet opgenomen. Mag je die zomaar overdragen naar volgend jaar? Niet zomaar, zo blijkt.

 

Niet voorzien in de wet

Als werknemer heb je recht op een bepaald aantal wettelijke vakantiedagen per jaar (meestal 20) en die moet je opnemen vóór het einde van dat jaar. Dat is wettelijk zo bepaald.

 

Een aantal dagen overdragen naar het volgende jaar is eigenlijk niet voorzien. Dagen die je niet hebt opgenomen, ben je strikt genomen kwijt. Een werkgever is ook niet verplicht om niet-opgenomen dagen uit te betalen.

 

Door de band herinneren bedrijven er hun werknemers tijdig aan om de laatste vakantiedagen toch nog op te nemen voor het einde van het jaar. Op die manier kan de sociale inspectie een werkgever moeilijk verwijten dat de dagen door zijn schuld niet opgenomen zijn. Als er niets geregeld is in het bedrijf, moet de werknemer in principe een schriftelijke aanvraag bij zijn werkgever indienen om wettelijke vakantiedagen over te dragen.

 

Uitzonderingen

Daarnaast zijn er wel speciale regelingen. Die gelden als je langdurig afwezig was door bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap en daardoor onmogelijk alle vakantiedagen kon opnemen. Enkel in dergelijke gevallen is de werkgever wél verplicht om de resterende dagen uit te betalen.

 

Heel wat bedrijven kennen extra vakantiedagen toe. Dan gelden die spelregels niet. Voor deze dagen zijn er meestal afspraken gemaakt in de sector of binnen de onderneming. Dikwijls is er voorzien dat die dagen wel overgedragen kunnen worden.

 

Een speciaal geval vormen de inhaalrustdagen of arbeidsduurverminderingsdagen (ADV-dagen) die het bedrijf toekent. Die dagen moeten elk jaar vóór eind december opgenomen worden en kan je als werknemer in principe dus niet overdragen. Tot slot moet je ook feestdagen die op een zondag vallen en waarvoor je een vervangende vakantiedag krijgt, in het lopende jaar opnemen.

 

Vóór eind februari of maart

Uiteraard zijn er pragmatische oplossingen mogelijk. Als een bedrijf bijvoorbeeld een drukke eindejaarsperiode voor de boeg heeft, komt het mogelijk beter uit om de resterende vakantiedagen wél te laten overdragen. Meestal wordt het aantal dagen beperkt, bijvoorbeeld maximaal vijf, die vóór een bepaalde datum opgenomen moeten worden, bijvoorbeeld vóór eind februari of eind maart van het volgende jaar. Zo blijft de link met het huidige jaar nog duidelijk.

 

Lees ook: In welke sector heb je het meeste vakantie?