Jeugdvakantie en inschakelingsuitkering: que?

Pasafgestudeerden hebben het niet altijd makkelijk op de arbeidsmarkt. Om de overgang van school naar werk te vergemakkelijken, heeft de overheid enkele regelingen in het leven geroepen. Helaas blijken zaken zoals de jeugdvakantie en de inschakelingsuitkering bij studenten niet of nauwelijks gekend.

 

Wat als je als pasafgestudeerde na één jaar nog geen job hebt gevonden? Onder bepaalde voorwaarden heb je dan recht op een zogenaamde inschakelingsuitkering. Afhankelijk van je leeftijd, gezinslast en het feit of je alleen- of samenwoont, bedraagt die uitkering tussen de 282,36 en de 1.105,78 euro bruto.*

 

Uit onze enquête blijkt echter dat studententotaal niet op de hoogte zijn van die speciale regeling. Liefst 88% van de respondenten zegt weinig (27%) of niks (61%) te weten van een inschakelingsuitkering.

 

Congé payé

Zelfde verhaal bij een andere specifieke jongerenregeling: de jeugdvakanties. Wie nog maar pas aan het werk is, heeft in principe geen recht op betaalde vakantie. Hoeveel vakantiedagen je verdient, wordt immers bepaald op basis van het gewerkte aantal dagen in het voorgaande jaar. De jeugdvakantie past hier een mouw aan: ben je jonger dan 25 en heb je in het jaar dat je afstudeerde minstens één maand gewerkt? Dan heb je het jaar daarop toch recht op vier (door de overheid) betaalde weken vakantie.

 

Ook hiervan zijn studenten echter niet op de hoogte: 79% van de respondenten weet niks (39%) of nauwelijks iets (40%) over de jeugdvakantie. Jongeren meer en beter informeren is hier duidelijk de opdracht.

 

Vakantiejobs wel in trek

Beter nieuws komt er van het vakantiejobfront. De regelgeving rond vakantiejobs is namelijk wel bekend bij studenten en pas afgestudeerden. Meer dan 80% van de respondenten kent bijvoorbeeld de 50-dagenregel, die bepaalt dat een jobstudent maximum 50 dagen kan werken tegen verminderde sociale bijdragen. Door die regel ligt het nettoloon van de student hoger en doet ook de werkgever er fiscaal voordeel aan.

 

 

*bedragen geldig vanaf 01/09/2013