Je bedrijf sluit maar je hebt geen recht op vakantie. Moet je bedrijf hiervoor betalen?

Ik ben 2 jaar werkloos geweest, bijgevolg had ik in 2007 geen verlofdagen. Ik ben een 40-jarige bediende. Eind van het jaar sluit het bedrijf voor een week, dus moet ik thuis blijven. Mijn werkgever heeft daarvoor loon afgetrokken. Mag dit ?
 

ANTWOORD

Geen loon en geen vakantiegeld

Om recht te hebben op vakantie, moet je het jaar voordien gewerkt hebben. Als je 2 jaar werkloos was, heb je niet onmiddellijk recht op vakantie wanneer je terug begint te werken. Wanneer het bedrijf voor een week sluit en je dus niet kan werken, heb je ook geen recht op loon. Normaal zou je dan vakantiegeld krijgen, maar als je het jaar voordien niet gewerkt hebt, heb je ook daar geen recht op.

Eventuele werkloosheidsuitkeringen

Indien er een collectieve jaarlijkse vakantie voorzien is in de firma en je hebt geen recht op vakantie, kan je wel werkloosheidsuitkeringen krijgen. Je werkgever zal je dan een controleformulier C3.2A geven. Dit moet gebeuren vóór de aanvang van de sluitingsperiode. Je moet dat formulier steeds in je bezit hebben en kunnen voorleggen aan een sociaal controleur van de RVA wanneer deze hierom vraagt. Op het einde van de maand moet je dit controleformulier indienen bij de uitbetalingsinstelling. Dan is er nog een formulier C3.2-werkgever, dit doet dienst als

-betaalformulier (bewijs van de uren tijdelijke werkloosheid)
-uitkeringsaanvraag voor het berekenen van het bedrag van de uitkeringen

Conclusie

Het is normaal dat je voor die week collectieve sluiting geen loon, noch vakantiegeld krijgt. Je kan wel bij de RVA aankloppen voor een werkloosheidsuitkering voor die week.

i.s.m. SD WORX

De inhoud van deze tekst heeft een louter informatief karakter. De lezer kan geen rechten ontlenen aan deze tekst. Voorgaande vragen worden bewaard in het archief van de Vraag van de Week.