Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Bijzittende ambtenaren krijgen een dag vakantie

Vlaamse ambtenaren die zondag present waren op een kies- of telbureau hebben de dag na de verkiezingen recht op een dagje vakantie (of dienstvrijheidstelling). Dat staat zo in het Vlaams personeelsstatuut.

Volgens artikel X 75 hebben Vlaamse ambtenaren die werken als voorzitter, bijzitter of (adjunct-)secretaris van een stembureau of stemopnemingsbureau recht op verlof op de dag van de verkiezingen, als zij op die dag moeten werken, net zoals werknemers uit de privé-sector. Dit is immers opgenomen in de wet op het klein verlet.

400 Vlaamse ambtenaren

Anders dan voor werknemers uit de privé-sector hebben de Vlaamse ambtenaren ook recht op vakantie op de eerstvolgende werkdag (dus maandag) na de verkiezingen, als zij de vergoeding waarop bijzitters recht hebben aan zich laten voorbijgaan. Zij verklaren op eer dat ze afzien van hun presentiegeld. Uit de cijfers van digitaal personeelssysteem van de Vlaamse overheid blijkt dat in totaal 398 ambtenaren een aanvraag ingediend voor dienstvrijstelling. Dat komt neer op 2,8 % van het totale personeelsbestand dat 14.030 personeelsleden telt.

Die vergoeding is trouwens niet bijzonder hoog: in Vlaanderen krijg je 25 euro presentiegeld als je bijzit in een stembureau waar elektronisch gestemd wordt. Als je bijzit in een gemeente waar nog als vanouds met potlood en papier gestemd wordt, is dat 17 euro.

Federaal

Vroeger bestond deze regeling ook voor federale ambtenaren. Tegenwoordig is het echter zo dat zij enkel recht hebben op een dag vakantie op maandag als men in het kies- of telbureau waar men aan de slag was langer doorwerkte dan middernacht (van zondag op maandag).