Belgen hebben weinig vrije dagen

België heeft weinig feestdagen en wettelijk bepaalde vakantiedagen tegenover andere landen in West-Europa. Dit blijkt uit onderzoek van het Nederlandse adviesbureau Mercer. België heeft in totaal 30 vrije dagen. Nederland staat helemaal onderaan in de lijst, met 28 vrije dagen, en bovenaan staat Finland met een totaal van 39 vakantiedagen.

België behoort tot één van de zeven West-Europese landen met het minst aantal wettelijke vakantiedagen, minimaal 20 per jaar. Naast de wettelijk bepaalde vakantiedagen heeft België 10 nationale feestdagen.

Grote verschillen

Er is een groot verschil tussen het aantal wettelijke feest- en vakantiedagen in de landen van West-Europa.  In Finland hebben werknemers de meeste feestdagen (15), gevolgd door Griekenland (12) en Denemarken, Frankrijk, Zweden en Italië ( 11). De meeste wettelijke vakantiedagen zijn te vinden in Groot-Brittannië (28), gevolgd door Frankrijk, Zweden, Denemarken en Luxemburg met 25 dagen. In verschillende landen in West-Europa krijgen werknemers extra vakantiedagen op basis van senioriteit, leeftijd en plaats in de organisatie.

Wie het maximale aantal wettelijke vakantie- en feestdagen wil krijgen, wordt best bankier in Luxemburg en moet ouder zijn dan 55 jaar. In Luxemburg krijgt men boven de 55 jaar 3 extra vakantiedagen en in de financiële sector nog eens 8,5 dagen extra.

Minder vrije dagen door de crisis

Als gevolg van de crisis vraagt een groot aantal ondernemingen loonoffers van hun werknemers, ook met de vakantie- en feestdagen kan dat gebeuren. In Portugal is er besloten 4 feestdagen tot 2018 te schrappen om op die manier het hoofd te bieden aan de crisis. Maar Antoni Van Huissteden van Mercer waarschuwt dat die beslissing negatieve gevolgen kan hebben. “Bedrijven die maar weinig vrije dagen geven, moeten er niet gek van opkijken dat hun werknemers vaker ziek en minder productief zijn. Het voorzien in voldoende vakantiedagen zorgt voor een gezonde onderbreking van de dagelijkse routine en is de sleutel tot een gezonde cultuur op de werkvloer”, zegt hij.

Land Totaal vrije dagen Feestdagen Wettelijke vakantiedagen
Finland 39 15 24
Frankrijk 36 11 25
Zweden 36 11 25
Denemarken 36 11 25
Spanje 36 14 22
Groot-Brittannië 36 8 28
Luxemburg 35 10 25
Griekenland 32 12 20
Italië 31 11 20
Portugal 30 10 20
België 30 10 20
Duitsland 29 9 20
Ierland 29 9 20
Nederland 28 8 20