70.000 werknemers op ouderschapsverlof in 2015

Volgens cijfers van Securex namen in 2015 zo´n 70.000 Vlamingen ouderschapsverlof op. Bijna evenveel mannen als vrouwen kozen ervoor meer tijd met hun kinderen te spenderen.

 

Ouderschapsverlof is naast palliatief verlof en verlof voor medische bijstand een van de drie thematische verloven. Dit biedt werknemers de mogelijkheid gedurende een bepaalde periode van hun loopbaan minder of niet te werken. Het gros van de mannen en vrouwen namen vorig jaar 33 dagen op. Slechts een minderheid gebruikte er 50 of meer.

 

Man vs. vrouw

Mannen en vrouwen genieten dezelfde rechten op ouderschapsverlof én maken er ook evenveel gebruik van. De cijfers tonen immers geen noemenswaardig verschil tussen het aantal mannen en vrouwen dat vorig jaar het werk tijdelijk neerlegde voor de kroost. 35.088 moeders bleven in 2015 thuis, op de hielen gevolgd door 34.845 vaders. Aangezien de arbeidsmarkt iets minder vrouwelijke werknemers telt, komt dat bij de vrouwen neer op 1,67% en bij de mannen op 1,45%.

 

Zou jij volgend jaar ook graag wat meer tijd investeren in je gezin? Dit moet je weten vooraleer je op ouderschapsverlof vertrekt.

Wie ouderschapsverlof wil opnemen, moet voldoen aan vier voorwaarden:

-Ouder of adoptieouder zijn van een kind jonger dan 12 jaar, of dit kind erkend hebben. Indien je kind meer dan 66% fysiek of mentaal gehandicapt is, mag je met ouderschapverlof gaan tot je kind 21 jaar is. 

-Werknemers in de privésector moeten langer dan 15 maanden gewerkt hebben vooraleer ze met ouderschapsverlof kunnen gaan. Minstens 12 maanden hiervan moeten ze bij dezelfde werkgever in dienst zijn. In de openbare sector en in het onderwijs gelden deze voorwaarden niet.

-Je moet je werkgever ten minste drie maanden op voorhand schriftelijk op de hoogte brengen. Voldoe je aan alle voorwaarden, mag je baas je verlof niet weigeren. Wel kan hij het met maximum zes maanden uitstellen indien hij/zij hier een aanvaardbare reden voor geeft.

-Je vraagt het ouderschapsverlof aan via het officiële aanvraagformulier van RVA. Dit moet je ten laatste twee maanden na de aanvang van je verlof aangetekend verzenden.

 

Flexibele formule

Kun je bovenstaande checklist netjes afvinken, heb je recht op een totaalpakket van vier maanden voltijds ouderschapsverlof. Je mag dit in één keer opnemen, maar kan het desgewenst ook inzetten in 8 maanden halftijds of 20 maanden 4/5 werken. Deze vier, acht of 20 maanden mag je opnemen in verschillende periodes, en je mag ze ook onderling combineren (behalve wanneer je in het onderwijs werkt). Zo kan je bijvoorbeeld kiezen er twee maanden voltijds tussen uit te gaan en vier maanden halftijds.

 

3 maanden uitkering

Beide ouders hebben los van elkaar recht op vier maanden ouderschapsverlof, maar mogen het verlof niet onderling overdragen. Voor een periode van 3 maanden ouderschapsverlof ontvang je een uitkering van RVA. Op een vierde betaalde maand heb je slechts recht als je kind geboren of geadopteerd werd vanaf 8 maart 2012. Op die dag verlengde de regering het ouderschapsverlof van 3 naar 4 maanden.

 

Lees ook:

Solliciteren/werken als je zwanger bent? Dit mag (niet)

Afwezigheid voornaamste ontslagreden in ons land

Seksisme op de werkvloer blijft een sluipend gif