Een werkdag bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Gerd De Keyser
  • Leeftijd: 50 jaar
  • Diploma: licentiaat sinologie
  • Functie: Adjunct van de directeur
  • Organisatie: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Elke week blogt een m/v talent aan de slag bij de Vlaamse Overheid over zijn job. Deze week is het de beurt aan Gerd De Keyser (50), adjunct van de directeur bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Lees de rest van zijn werkweek op de website van Jobpunt Vlaanderen.

Dit wordt een voormiddag om thuis te werken. Op de VMSW krijgen we erg veel faciliteiten om thuis te werken en ik hou daar erg van. Ik heb gemerkt dat ik thuis, in alle rust, een veel hogere productiviteit haal. Ik behoor tot de redactie van het VMSW-magazine Woonwoord en schrijf al mijn artikelen thuis.

Deze morgen moet ik iets maken over een project rond community land trust, waarbij de eigendom van grond en woning gescheiden wordt om wonen goedkoper te maken. Een boeiend maar complex onderwerp dat ik op een laagdrempelige manier moet omschrijven. Alhoewel de leeftijd mijn pen enigszins afgebot heeft, is dit voor mij puur amusement. Na wat kauwen en herkauwen kan ik een aanvaardbaar artikel doormailen. Intussen heb ik ook een parlementaire vraag over uitzetting kunnen beantwoorden.

In de namiddag spoor ik naar Antwerpen. Daar heb ik een gesprek met een regiodirecteur van Vlaanderens grootste sociale huisvestingsmaatschappij, Woonhaven. Die namiddag is het de bedoeling om een colloquium over grootschalige renovatie voor te bereiden. Op dit colloquium zal ik als ‘expert’ (soms schrikt een mens van affiches en flyers) mijn licht moeten laten schijnen over de manier waarop sociale verhuurders helder, zinnig en concreet kunnen communiceren met hun huurders.

Het komt erop neer dat hun woning aan een grondige renovatie toe is. Daartoe moeten de huurders de woning tijdelijk verlaten en krijgen ze uiteraard een soort transitwoning toegewezen. Bij dit alles zijn communicatie en timing van cruciaal belang en daarover willen wij het nu even hebben.

Woonhaven is mijn grootste klant en er bestaat een kans dat ze op de studiedag onder vuur zullen liggen, terwijl ze op dit gebied net een voorbeeld zijn voor andere sociale verhuurders. Ik neem mij voor de mensen te overtuigen van het goede presteren van Woonhaven. Achteraf zal blijken dat deze studiedag voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld wegens een gebrek aan inschrijvingen.

Voor mij betekent dit een vrije zaterdagnamiddag. Is het gesprek dan voor niks geweest? Gelukkig niet. Zowel regiodirecteur Steven als ik proberen zoveel mogelijk ervaringen op te doen. Het is dan ook een meanderend gesprek geworden waarbij we beiden zaken geleerd hebben. Voor mij is een grote stad als Antwerpen als het ware een laboratorium waar problematieken zich vroeger stellen dan in de rest van Vlaanderen. Het is dan ook evident dat hier oplossingen voor het rapen liggen.

Ik woon op een klein half uurtje van Antwerpen en kan mijn indrukken thuis onmiddellijk uittikken. Dit doe ik met het oog op een systeem van kennisuitwisseling rond Wonen en Welzijn waarvoor ik mee trekker ben. Het is bij dit alles de bedoeling dat de mensen op het terrein van elkaar leren. Daarom snor ik overal in Vlaanderen interessante projecten en goede praktijken op. Dit moet ooit eens resulteren in een website.