Waarom je baas meer tijd lijkt te hebben dan jij

Objectief gezien heeft iedereen natuurlijk even veel tijd om zijn taken af te werken. Je zou dus kunnen stellen dat iedereen zijn tijdsbestek op dezelfde manier ervaart. Intuïtief voelen we echter aan dat dit niet zo is.

De universiteit van Californië heeft dit aanvoelen nu wetenschappelijk onderbouwd. Zo hebben de onderzoekers aangetoond dat de tijd die je lijkt te hebben afhankelijk is van de positie die je in je bedrijf bekleedt. Zo hebben een vijftal studies met honderden deelnemers tot de conclusie geleid dat een hogere positie leidt tot een verhoogde perceptie van beschikbare tijd.

 

Rollenspel

De onderzoekers gaven een 100-tal studenten de opdracht om samen met een collega een hersenkraker op te lossen. De studenten kregen verschillende rollen toebedeeld. Zo kregen de ‘leidinggevenden’ de opdracht om hun ‘medewerkers’ te sturen. Ook het meubilair werd aangepast aan de functie. Zo kregen de bazen in het rollenspel een comfortabele bureaustoel ter beschikking, terwijl de gewone medewerkers een eenvoudige stoel werd toegewezen.

 

Na het experiment kregen de deelnemers een aantal vragen voorgeschoteld. Uit de antwoorden bleek dat de bazen meer controle leken te hebben over hun tijdsbesteding. Hun stressniveau was ook beduidend lager dan bij de gewone medewerkers.

 

Autonomie doet het hem

De conclusie van het onderzoek was duidelijk: de perceptie van de beschikbare tijd hangt niet enkel af van de mate waarin de leidinggevende taken kon delegeren. Ook al moesten de leidinggevenden de taken van hun medewerkers zelf uitvoeren, dan hadden ze nog het gevoel meer tijd te hebben. Een hogere mate van autonomie om hun werk zelf te organiseren bleek hierbij een belangrijke factor te zijn.

 

Tim Christiaens is de oprichter van de Time Management Company (http://www.timemanagementcompany.com) en auteur van ‘Win Tijd Op Jouw Manier’. Hij is een expert in time management en coacht medewerkers in tijdsbeheer.