“Zorg op maat geldt niet enkel voor de (oudere) patiënt, maar ook voor de zorgverlener zelf.”

Zorgverleners moeten in eigen boezem kijken

Ontevredenheid, burn-out en de intentie om de zorgsector te verlaten: liefst 20 à 30 procent van het zorgpersoneel in ons land voelt zich aangesproken. In de groep van de verpleegkundigen oefent 30 procent het beroep niet meer uit waarvoor ze gestudeerd hebben. Dat blijkt uit een enquête bij 265 zorginstellingen, die het Itinera Institute onlangs voorstelde. De cijfers zijn misschien niet spectaculair, in vergelijking met andere sectoren. Dramatisch is wel dat het hier om een knelpuntberoep gaat, waar het wel en wee van steeds meer ouderen en patiënten van afhangt.

Bij de uitvallers ligt een samenspel van factoren aan de basis van hun beslissing om de zorg te verlaten: te weinig carrièremogelijkheden, autonomie en flexibiliteit, maar te veel werkdruk en stress. Zorgverleners worden te veel als uitvoerders in plaats van beslissingnemers behandeld, zonder dat hun individuele talenten, opgebouwde expertise en vaardigheden een rol van betekenis kunnen spelen. Niet minder dan de helft van de uitvallers kiest dan ook voor een beroep buiten de zorg. De andere helft is niet langer beroepsactief. Bizar, voor een sector die een hoge werkzekerheid biedt. Het verhaal wordt nog vreemder, in deze tijden van hoge werkloosheid.

Wie of wat is hier schuldig aan? We kunnen iedereen met de vinger wijzen: opleidingsinstellingen, directies, andere beroepsgroepen waarmee zorgverleners samenwerken (lees: artsen), de overheid … De verantwoordelijkheid van elke groep wordt in vele studies uit de doeken gedaan. Maar om het spel eerlijk te spelen, mogen we de zorgverleners zelf niet buiten schot laten. Onderzoek wijst uit dat ze in hun dagelijkse praktijk vaak een cultuur van nivellering in stand houden: alle collega’s zijn gelijk en doen hetzelfde. Het diversifiëren en uitbouwen van talenten wordt onbewust beknot. Zorgverleners moeten dus in eigen boezem durven te kijken.

De kans is groot dat je de groep van de uitvallers voor een deel weer aan boord krijgt, als er meer ruimte komt voor individuele ontwikkelingskansen in de zorg, zoals het beleid in Groot-Brittannië illustreert. Zorg op maat geldt niet enkel voor de (oudere) patiënt, maar ook voor de zorgverlener zelf.

Pieter Van Herck is senior fellow bij de onafhankelijk denktank Itinera Institute en doctor in de publieke gezondheidszorg (KU Leuven)

(Niet) mee eens?