Mag mijn werkgever aan mij gerichte post openen?

"De post die ik op mijn bureau vind, is reeds geopend. Soms is de inhoud gewoon uit de enveloppe gehaald. Niet dat ik mijn privé post laat toekomen op het werk of dat ik geheimen heb voor mijn werkgever, maar ik vind het toch gek dat dit gebeurt. Is dit geen schending van de privacy? Mag mijn werkgever mijn post openen?"
 

Volgens de grondwet is het briefgeheim onschendbaar. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen de professionele en de niet-professionele sfeer. Een brief mag niet door derden (dit is iemand anders dan afzender of bestemmeling) geopend worden.

Privacy

De bescherming van het briefgeheim is niet alleen een kwestie van privacy, het is ook een kwestie van strafwetten: wie een "aan de post toevertrouwde brief" opent of wegmaakt, begaat een misdrijf. Merken we wel op dat deze strafbepaling enkel van toepassing is tijdens de behandeling door de post; dus niet wanneer de brief bijvoorbeeld al in het postbakje is aanbeland.

Het briefgeheim en de privacy zijn echter wél binnen de ondernemingsmuren van toepassing. het komt erop aan deze principes realistisch en met gezond verstand in de praktijk toe te passen.

Ter attentie van

Vaak zijn brieven gericht "aan de onderneming x, ter attentie van persoon y". De werkgever mag al deze brieven lezen, ook als ze aan een andere persoon binnen het bedrijf zijn gericht. Hij is immers ook geadresseerde.

Anders ligt het bij briefwisseling met vermeldingen als "persoonlijk" of "vertrouwelijk" bij de naam of als er bij het adres van het bedrijf "per adres" vermeld is. In zulke gevallen gaat het om niet-professionele briefwisseling. De werkgever mag ze dan in principe niét lezen. Hij is immers geen geadresseerde. eén en ander kan tot problemen leiden. Wat met de brief, gericht aan de collega die langdurig ziek is of ontslagen is?

Soms is het bovendien niet helemaal duidelijk of een brief nu persoonlijk is of niet. In zulke gevallen moet het gezond verstand primeren. Dikwijls zal men uit de aard van de zending (bijvoorbeeld de afzender), kunnen opmaken of het om een persoonlijke of professionele zending gaat.

Vuistregels

  • Vermijd discussies. als de geadresseerde aanwezig is, bezorg hem/haar de zending dan ongeopend, tenzij de betrokkene ermee instemt dat zijn post geopend wordt.
  • Indien men er redelijkerwijze kan van uitgaan dat het om een professionele zending gaat, mag de werkgever ze openen.
  • Zendingen waarvan men redelijkerwijze kan vermoeden dat zij een persoonlijk karakter hebben, mogen niet geopend worden.

i.s.m. SD Worx

De inhoud van deze tekst heeft een louter informatief karakter. De lezer kan geen rechten ontlenen aan deze tekst.