Heb ik recht op een premie voor nachtarbeid?

"Ik werk in de privé-sector en ik werk 's nachts. Heb ik recht op een premie voor deze nachtarbeid?"
Het antwoord van Astrid Mertens, SD Worx

Het antwoord op deze vraag is principieel ja. De werknemers die gewoonlijk zijn tewerkgesteld in arbeidsregelingen met prestaties tussen 20 uur en 6 uur hebben recht op een specifieke premie.

Werknemers die uitsluitend prestaties verrichten tussen 6 uur en 24 uur en de werknemers die gewoonlijk beginnen te werken vanaf 5 uur zijn hierop niet gerechtigd, tenzij anders overeengekomen werd.

Het loon

Deze vergoeding is in principe vastgesteld op 1,12  euro per uur en is opgetrokken tot 1,35 euro per uur (bedragen sinds 1 december 2012) voor nachtarbeiders vanaf 50 jaar. Dit bedrag wordt toegekend bovenop het uurloon en is indexgebonden.

Collectieve arbeidsovereenkomsten die tot stand gekomen zijn sinds 1 januari 1995 kunnen de vergoeding voor nachtarbeid vastleggen, maar deze mag niet minder belopen dan voornoemde bedragen.

Opgelet!

Vóór 1 januari 1995 tot stand gekomen collectieve arbeidsovereenkomsten of regelmatig toegepaste collectieve akkoorden kunnen in een vergoeding voor nachtarbeid voorzien die mogelijk wel lager ligt dan de vastgestelde bedragen. Het kan gaan om collectieve arbeidsovereenkomsten die op sectoraal of ondernemingsvlak zijn gesloten.

i.s.m. SD Worx