Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Zet je talenten in in elk aspect van je leven

Iedereen heeft zijn talenten en kwaliteiten. Belgen zijn vaak bescheiden over hun kwaliteiten en zijn bang om ze in de verf te zetten. Het erkennen van je eigen talenten is moeilijk. Je stelt jezelf langs één kant kwetsbaar op.

Stel dat je collega’s bijvoorbeeld je mening niet delen en je helemaal niet zo goed vinden in die bepaalde activiteit. Het kan kwetsen als je niet erkend wordt in iets waar je volgens jezelf wel talent in hebt. Anderzijds zorgt dingen doen waar je goed in bent ervoor dat je zelfvertrouwen vergroot en je krijgt er een goed gevoel van. Onderzoek toont aan dat mensen die hun kwaliteiten gebruiken een goed gevoel krijgen en gepassioneerd werken met een zekere bevlogenheid.

Vaak vergeten we dat we kwaliteiten ook in andere contexten kunnen inzetten. Probeer de zaken waar je goed in bent nog meer te gebruiken dan wat je er gewoon bent mee te doen. Denk eens aan een kwaliteit die jij vaak inzet. Een voorbeeld hiervan is efficiënt te werk gaan. Noteer in welke contexten je deze kwaliteit vaak gebruikt. Het kan zijn dat je op het werk heel efficiënt kan werken en ook tijdens je hobby goed bent in het organiseren van dingen. Zijn er daarnaast ook contexten waarin je je kwaliteit niet of minder gebruikt? In het huishouden kan het bijvoorbeeld zijn dat je nog wat efficiëntie mist. Denk tot slot eens na hoe je in die context toch je kwaliteit kan inzetten. Je zou bijvoorbeeld het werk thuis beter kunnen plannen door vaste momenten te voorzien om schoon te maken, te strijken,…

Je zou ook meer op voorhand kunnen plannen wat er de komende week op het menu zal staan zodat je in de supermarkt gerichter je inkopen kan doen en niet elke dag terug moet gaan. Het opstellen van een taakverdeling kan ook een optie zijn om het vlotter te laten lopen.  Probeer het ook maar eens uit, je zal verbaasd zijn!

I.s.m. ISW Limits