Wat als ik te laat ben door vertragingen van het openbaar vervoer?

Als ik systematisch te laat kom door vertragingen van het openbaar vervoer (terwijl ik volgens de officiële dienstregeling normaal op tijd zou moeten arriveren), kan mijn werkgever mij dan toch verplichten om een vroegere trein of bus te nemen?
Het antwoord van Karin Buelens,  SD Worx

Werkgever en werknemer moeten de arbeidsovereenkomst te goeder trouw uitvoeren zoals overeengekomen. De belangrijkste verplichting van de werkgever is dat hij het loon tijdig moet uitbetalen. De belangrijkste verplichting van de werknemer is dat hij de afgesproken arbeid uitvoert binnen de afgesproken uurregeling.

Concreet betekent dit onder andere dat indien de arbeidsovereenkomst bepaalt dat de werkdag van de werknemer om 8u30 begint, hij in principe ook om 8u30 moet beginnen werken. Lukt dat uitzonderlijk en onvoorzien niet, wegens ziekte of door vertraging onderweg bijvoorbeeld, dan moet hij de werkgever verwittigen.

Recht op loon indien te laat door overmacht

Als de werknemer normaal naar het werk is vertrokken en onderweg overkomt hem iets onvoorzien, waar hij niets aan kan doen en hij komt daardoor te laat op het werk, dan heeft hij toch recht op zijn gewone loon voor die dag.

Wanneer dit echter systematisch gebeurt, kan je niet meer zeggen dat dit 'onvoorzien' is, de werknemer zal maatregelen moeten nemen en bijvoorbeeld een trein vroeger nemen. Als de werkgever akkoord gaat, kan ook een andere uurregeling afgesproken worden, bijvoorbeeld een kwartier later beginnen en ’s avonds een kwartier langer blijven.

Conclusie

In principe heeft de werknemer recht op loon wanneer hij occasioneel en onvoorzien te laat komt door een vertraging van het openbaar vervoer. Wanneer dit echter systematisch gebeurt, kan je dit niet meer als onvoorzien beschouwen en zal hij maatregelen moeten nemen. Bijvoorbeeld door een vroegere trein te nemen of door een aanpassing van zijn uurrooster te vragen.