Heb jij recht op terugbetaling van je woon-werkverkeer?

 Is je werkgever altijd verplicht om tussen te komen in de onkosten die je maakt om je te verplaatsen naar je werk? Hoeveel mag je per jaar verdienen om er recht op te hebben? En hoeveel bedraagt die tussenkomst?

 

Openbaar vervoer

Kom je met het openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro) naar het werk, dan moet je werkgever zijn steentje bijdragen. De bijdrage wordt berekend op basis van de afstand. Voor treinverkeer geldt dit vanaf de eerste kilometer. Reis je met tram, bus of metro, dan moet de afstand minimaal 5 kilometer bedragen.

 

De laatste jaren zijn de bedragen van de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten van de werknemers die met de trein komen werken niet meer automatisch gelinkt aan de tariefaanpassingen van de NMBS. In tegenstelling tot de voorgaande jaren heeft de NMBS beslist om de tarieven van de treinabonnementen met ingang van 1 februari 2015 niet te verhogen.

 

De Lijn heeft wel een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de tarieven van de vervoersbewijzen met ingang van 1 februari 2015. De werkgeversbijdrage bedraagt nog altijd 71,80% van de effectief door de werknemer betaalde prijs.

 

Auto

Voor de terugbetaling van kosten die je maakt om met je privéwagen naar het werk te komen, bestaat er op nationaal vlak geen reglementering. Dit kan wel voorzien zijn in je arbeidsovereenkomst of op sectoraal vlak (CAO). Zo voorziet een CAO afgesloten binnen paritair comité 200 voor bedienden, wel een tussenkomst van de werkgever bij werknemers die een privévervoermiddel gebruiken om naar het werk te komen en minder dan 26.250 euro per jaar verdienen.

 

Als je je eigen wagen gebruikt in het kader van je job, bijvoorbeeld om naar een klant te rijden, dan is je werkgever verplicht je kosten terug te betalen. De kilometervergoeding bedraagt sinds 1 juli 2015  0,3412 euro/km, ongeacht het belastbaar vermogen van het voertuig. Deze vergoeding geldt ook voor het gebruik van een motor of bromfiets voor beroepsverplaatsingen en wordt jaarlijks op 1 juli aangepast.

 

Fiscaal

Als je niet meer dan 24.000 km per jaar rijdt, wordt het systeem van forfaitaire vergoedingen aanvaard. Vanaf 24.000 km wordt in regel enkel de terugbetaling van de reële kosten aanvaard.

 

 

Bron: SD WORX