De helft van de werknemers wil niet langer pendelen

 

Uit onze Salarisenquête 2014 komt naar voren dat 49,6% van de werknemers niet bereid is om langer te pendelen. 13,4% wil voor het huidige loon wel langer pendelen, 37% is enkel in ruil voor meer loon bereid om langer te pendelen.

 

Maximaal 98 minuten extra

De bereidheid tot langer pendelen neemt duidelijk af met de reële pendeltijd. Werknemers die niet bereid zijn tot langer pendelen, zijn gemiddeld ruim twintig minuten langer onderweg dan werknemers die hiertoe wel bereid zijn (respectievelijk 78 en 55 minuten gemiddelde pendeltijd).

 

Werknemers die bereid zijn tot langer pendelen, geven aan dat ze maximaal 98 minuten aan woon-werkverkeer willen besteden. Dit is 43 minuten meer dan hun reële gemiddelde pendeltijd (55 minuten). De extra pendeltijd waartoe men bereid is, ligt een beetje hoger bij werknemers die dit voor hetzelfde loon willen doen (44 versus 42 minuten). Maar deze groep is wel minder lang onderweg (49 versus 57 minuten) en wordt bijgevolg gekenmerkt door een iets lagere maximale pendeltijd (93 versus 99 minuten).

 

Beter betaalde job? Dan kan langer pendelen wel

Het kwart grootverdieners is 22 minuten langer onderweg dan het kwart werknemers met de laagste lonen (79 tegenover 57 minuten). Een mogelijke verklaring is dat goed betaalde jobs gemiddeld op langere reisafstand van de woonplaats liggen (mogelijk omdat ze geconcentreerd zijn in steden met een fileproblematiek). Een andere verklaring is dat werknemers bereid zijn om effectief langer te pendelen voor een lucratieve job.

 

Steun voor deze laatste interpretatie vinden we wanneer we het loon kruisen met de bereidheid tot langer pendelen. Rum vier op tien (43%) van de werknemers met de laagste lonen wil langer pendelen in ruil voor een hoger loon. Voor de hoge lonen is deze bereidheid een stuk kleiner (30%). Maar zoals vermeld ligt hun reële pendeltijd wel een stuk hoger.