Vrouwen aan de macht

Het heeft geen zin te ontkennen dat er een glazen plafond bestaat.  Wie ogen in zijn kop heeft en niet blind is voor de realiteit op de bedrijfsvloer, heeft dat ooit aan de lijve ondervonden. Of zien gebeuren. Vileine kantoorspelletjes, macht, invloed. Noem maar op.

 

Ik heb ooit eens iemand horen zeggen dat een vrouw dubbel zoveel capaciteiten moet hebben om op dezelfde managementfunctie te geraken als een man. Ik twijfel daar zelfs niet aan. Vrouwen die opklimmen op de corporate ladder werken daar hard voor en komen na verloop van tijd ook hard over. Ze moeten wel. Ik ben geen specialist in multitasken en het combineren van huishouden, loopbaan en andere besognes, ik ben er zelfs slecht in. Maar ik weet wel dat  (veel) vrouwen het als een gegeven zien en aanvaarden en er bovendien ook erg goed in zijn. Geen waardeoordeel, geen uitnodiging tot discussie, gewoon een vaststelling. En een positieve.

 

En toch moet je daarnaast ook blijven constateren dat heel veel vrouwen afhaken voor topjobs. Dat ze ’t voor bekeken houden. Waarmee heeft dat te maken?  Een onderzoek van Universiteit Gent kwam daar met een paar interessante conclusies.

Het zou namelijk aan de vrouwen zelf liggen!

Wacht, voor u begint te schieten, en onaardige dingen naar me roept. Laat me even nuanceren.

 

Er werd onderzoek gedaan naar hoe mannen en vrouwen omgaan met promotiekansen. En die promoties werden zowel naar functie als naar hiërarchie bekeken. Wat bleek? Vrouwen hadden totaal geen problemen met het uitbreiden en/of verzwaren van hun functie. Waar ze wel weigerachtig tegenover stonden, was het klimmen in de hiërarchie. Dat had niets te maken met wat Mijnheer De Decker ‘de roep van de baarmoeder’ noemt. Het is dat soort onzinkreten dat net voeding geeft aan de echte reden. Vrouwen weigeren dat soort promoties omdat ze bedanken voor de stigmatisering, en het gekuip errond niet zien zitten.

 

Als er ergens sprake is van seksisme en machocultuur, dan zouden we als mannen daar allemaal beter wat op letten. Dan krijg je wellicht eindelijk een bedrijfscultuur waar de juiste ‘mens’ op de juiste plaats zit. En dan moeten er geen quota, positieve discriminaties en andere jeukmaatregelen komen.