Lesbiennes verdienen meer dan homo's

Net zoals er een loonkloof is tussen mannen en vrouwen, is er ook een loonkloof tussen holebi's en heteroseksuelen. Dat is de conclusie van een onderzoek dat ook aan het licht brengt dat lesbiennes beter betaald worden dan homo's.

Thierry Laurent en Ferhat Mihoubi, twee professoren aan de universiteit van Evry-Val-d'Essone bestudeerden de lonen van werknemers met gelijkaardige profielen (diploma, leeftijd, regio ... ) maar met verschillende geaardheden. Daaruit blijkt dat homo's in de privésector gemiddeld 6,2% minder verdienen dan hetero mannen. In de publieke sector is er een gemiddelde loonkloof van 5,5% tussen de twee groepen. Lesbiennes daarentegen verdienen in de privésector gemiddeld 2% meer dan hun heteroseksuele tegenhangers. In de publieke sector werd er geen verschil gevonden.

Vanwaar dat verschil?

Volgens de onderzoekers is het verschil in salaris te verklaren door het feit dat lesbiennes als meer agressief, dynamisch, beschikbaar en productief worden gezien. Thierry Laurent vermoedt dat werkgevers die 'typische mannenkenmerken' appreciëren.

De verklaring die de proffen voor het lager salaris van homoseksuele mannen geven lijkt vooral door vooroordelen ingegeven. Werkgevers zouden vermoeden dat homo's minder productief zijn, bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen gerelateerd aan aids.

Discriminatie

Er is in Frankrijk dus wel degelijk sprake van meetbare discriminatie op basis van seksuele oriëntatie, een strafbaar feit. Wie in België vermoedt dat hij of zij gediscrimineerd wordt of werd kan altijd contact opnemen met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.