Het cv van Godfried Danneels

De kardinaal op rust beleefde in 2010 een annus horribilis. Hij kwam in opspraak in de affaire rond kindermisbruik in de Kerk en moest getuigen in de commissie Seksueel Misbruik in de Kerk. Een blik op de rest van zijn loopbaan.

Personalia

Naam: Godfried Maria Jules Danneels
Geboortedatum: 4 juni 1933
Geboorteplaats: Kanegem
Ouders: Madeleine Stofferis en Hendrik Danneels

Opleiding

- Middelbare school aan het diocesaan Sint-Jozefscollege in Tielt
- Bisschoppelijk Grootseminarie in Brugge
- Hogere studies in filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven en theologie aan de Gregoriaanse Universiteit in Rome

Loopbaan

1957: Na zijn studies aan het Grootseminarie van Brugge wordt Danneels gewijd tot priester.

1959 – 1977: Professor in de liturgie en sacramentenleer aan het Grootseminarie van Brugge. Hij wordt er tot geestelijk directeur benoemd.

1969 – 1977: Hoogleraar in de liturgie en sacramenten aan de theologische faculteit van de universiteit van Leuven.

1977: Door Paus Paulus VI wordt hij benoemd tot bisschop van het bisdom Antwerpen. In datzelfde jaar wordt hij ook door kardinaal Suenens tot bisschop gewijd.

1980: Danneels wordt aartsbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. In datzelfde jaar wordt hij ook vicaris van de Belgische Strijdkrachten.

1983: Paus Johannes Paulus II benoemt Danneels tot kardinaal.

1990 – 1999: Danneels is voorzitter van Pax Christi International.

2005: Hij neemt deel aan het conclaaf dat Paus Benedictus XVI verkiest.

2010: Kardinaal Danneels gaat op pensioen. Zijn opvolger wordt de Naamse bisschop André-Mutien Léonard.

Varia

Naast zijn bezigheden als leraar, priester, bisschop, kardinaal schrijft Danneels veel artikels, pastorale brieven, … Hij ontvangt eredoctoraten van de universiteit van Tilburg en de Georgetown University in Washington.

Wanneer hij op pensioen gaat, zegt hij meer tijd te willen vrijmaken om te bidden, lezen en cultuur op te snuiven.

2010

2010 wordt een annus horribilis voor de gepensioneerde kardinaal. Nadat bisschop Vangheluwe openlijk bekent dat hij jarenlang een minderjarige misbruikte, komt ook Danneels in opspraak. Volgens priester Rik Devillé is Danneels al jaren op de hoogte van het misbruik. Er volgt zelfs een huiszoeking en de computer van Danneels wordt in beslag genomen. Er wordt niets bezwarends gevonden.