Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Is roken in bedrijfswagen taboe?

Sinds 1 januari 2006 geldt een algemeen rookverbod op de werkvloer. Maar wat moet precies onder 'werkvloer' worden verstaan? Mag je voortaan ook geen sigaret meer opsteken in jouw bedrijfswagen?

De voorbije maanden werd een zekere consensus bereikt over de precieze betekenis van het rookverbod in bedrijfswagens. Enkel wanneer een bedrijfswagen voor privé-doeleinden of tijdens de tocht van en naar het werk gebruikt wordt - het woon-werkverkeer - mag roken zonder beperkingen. Elk ander gebruik valt onder de toepassing van het KB, wat leidt tot een rookverbod. In die interpretatie van het KB zit flink wat logica, toch bestaat daarover geen unanimiteit.


Voorkomen en genezen


Laat ons echter de twijfels laten voor wat ze zijn en ervan uitgaan dat de consensus wel degelijk de correcte inkleding van het KB is. Dat zou betekenen dat de bestelwagen die de arbeiders naar een werf brengt rookvrij moet blijven. De IT'er die naar zijn kantoor rijdt mag rustig paffen, maar als hij tijdens de werkuren een klant moet bezoeken geldt een rookverbod. Ongeacht of hij alleen of in gezelschap in de wagen zit. Misschien komt dat allemaal een beetje gek over, maar toch is het handig te beseffen dat de nieuwe regel in theorie zo in elkaar zit.


Sommige bedrijven nemen alvast het zekere voor het onzekere en hebben de inwerkingtreding van het KB niet afgewacht. Adhersis is zo'n bedrijf waar een algemeen rookverbod geldt voor alle bedrijfswagens. Navraag leert echter dat slechts weinige bedrijven zo ver gaan. Juridisch is het in ieder geval mogelijk. Je kan dergelijke zaken perfect in je car policy vermelden.


Sancties nemen


Welke sancties legt men op bij het overtreden van dit KB? "Het nieuwe KB is een uitvoeringsbesluit van de wet van 4 augustus 1996 over het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun werk", stelt advocaat De Nul. "Die wet voorziet in zware strafrechtelijke sancties die kunnen oplopen tot een maximum gevangenisstraf van één jaar en/of geldboetes van 1.000 tot 20.000 euro. En vooral: al wie die wet of de uitvoeringsbesluiten met de voeten treedt, kan worden gestraft. Dat geldt dus zowel voor de werkgever als voor personen die geen personeelsleden zijn."


bron: Tijdnet (3 januari 2006)


De inhoud van deze tekst heeft een louter informatief karakter.
De lezer kan geen rechten ontlenen aan deze tekst.
Voorgaande vragen worden bewaard in het archief van de Vraag van de Week.