Ziekteverzuim op hoogste peil sinds 2002

Van augustus tot oktober 2009 lag het kortdurend ziekteverzuim in Belgische bedrijven gevoelig hoger dan de voorbije jaren, dat meldt hr-dienstverlener SD Worx. In oktober strandde het ziekteverzuimpercentage, de verhouding van het aantal ziektedagen ten opzichte van de te werken dagen, zelfs op 3%.

Gewaarborgd loon

Kortdurend ziekteverzuim is afwezigheid wegens ziekte gedurende minder dan een maand. Voor werkgevers is deze vorm van verzuim de meest storende. Het loon van arbeiders en bedienden is namelijk gedurende 30 kalenderdagen gewaarborgd en maakt zo de belangrijkste kost uit van het ziekteverzuim.

Het ziekteverzuim van een voltijdse medewerker kostte de Belgische werkgever in 2008 gemiddeld 784,26 euro. Dit bedrag omvat louter de loonkost van de niet-gepresteerde uren en niet de omvangrijke indirecte kosten zoals productiviteit- en kwaliteitsverlies, vervanging van de zieke werknemer, stijgende werkdruk en motivatieverlies bij collega’s.

Kortdurend ziekteverzuim België

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Januari 2,8% 2,2% 2,1% 2,4% 2,3% 2,3% 2,6% 3,1%
Februari 2,8% 2,8% 2,5% 3,1% 3,0% 3,6% 3,2% 3,2%
Maart 2,5% 2,6% 2,4% 2,8% 2,8% 2,7% 2,8% 2,5%
April 2,2% 2,3% 2,1% 2,3% 2,1% 2,0% 2,7% 2,1%
Mei 1,8% 1,9% 1,9% 1,9% 2,0% 1,9% 2,1% 2,1%
Juni 2,3% 2,0% 2,2% 2,2% 2,1% 2,4% 2,5% 2,2%
Juli 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,7% 1,7% 1,6%
Augustus 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,7%
September 2,3% 2,5% 2,3% 2,3% 2,4% 2,5% 2,4% 2,7%
Oktober 2,6% 2,7% 2,8% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 3,0%
November 2,2% 2,4% 2,0% 2,2% 2,4% 2,6% 2,4%  
December 2,0% 2,6% 2,2% 2,3% 2,2% 2,3% 2,2%  

 

Griep en voorzorg

De hoger dan gemiddelde verzuimcijfers voor het najaar van 2009 kunnen aan een aantal factoren te wijten zijn. Bovenop het ‘gebruikelijke’ verzuim, kunnen dit jaar meer werknemers thuisgebleven zijn door seizoensgriep of door Mexicaanse griep. Dat lijkt vooral in september en oktober het geval te zijn geweest.

Een andere mogelijke verklaring is het voorzorgsprincipe. Werknemers zouden in dat geval thuisgebleven zijn, niet omdat ze daadwerkelijk griep of Mexicaanse griep hadden, maar omdat ze symptomen hadden die daarop wezen. Uit voorzorg kunnen werkgevers deze mensen gevraagd hebben om thuis te blijven, of ze kunnen dat op eigen initiatief gedaan hebben.

In de regel is verzuim een vorm van gedrag. De mate waarin de medewerker zich gemotiveerd en betrokken voelt, zal bepalen of hij met lichte ziekteverschijnselen thuis blijft of toch komt werken. Met de Mexicaanse griepepidemie lijken werkgevers het zekere voor het onzekere te hebben gekozen. Medewerkers die misschien niet echt griep hadden, werden uit voorzorg geadviseerd thuis te blijven. In dit geval was dat een verstandige maatregel, omdat een griepuitbraak de continuïteit van de bedrijfsactiviteit in gevaar kan brengen.

Indianenverhaal

De voorlopige verzuimcijfers voor 2009 helpen ook het indianenverhaal de wereld uit dat werknemers onder druk van de crisis ziek naar het werk zouden komen. Dat zouden ze doen om vooral hun job niet te verliezen. Uit de cijfers voor het voorjaar (toen de crisis in volle hevigheid woedde) blijkt dat het ziekteverzuim toen gemiddeld even hoog lag als de voorgaande jaren. Sterker nog: ook in januari 2009 werd met 3,1 procent het hoogste peil van de voorbije acht jaar bereikt, nochtans een periode van hoogconjunctuur.

De steekproef bestond uit 423.301 medewerkers van 14.476 organisaties.

I.s.m. SD Worx