Wie vangt je zieke kind op als jij moet werken?

Zieke drommeltjes zijn meestal niet welkom in de kribbe. Wie kan je inschakelen als jij moet werken en er geen oma's of opa's in de buurt zijn om voor je zoon of dochter te zorgen? Ziehier enkele noodoplossingen.

Let wel, voor elke oplossing heb je een medisch attest nodig. Een dokter raadplegen is dus sowieso de eerste stap.

1. Een vliegende verzorgster via de mutualiteit

De meeste mutualiteiten bieden hun leden thuisopvang aan. Zo vlug mogelijk bellen is de boodschap. De pool aan vliegende kinderverzorgsters is namelijk niet eindeloos. Bovendien werkt geen enkele instantie à la minute. Aanvragen dienen minstens 12 uur op voorhand te gebeuren. De CM vraagt om te bellen voor 12 uur 's middags. Bij De Voorzorg of Bond Moyson kan je aankloppen tot 20 uur 's avonds. Bovendien kunnen ook niet-leden beroep doen op deze oppasdienst. Zij betalen 3 euro per uur. Wie wel aangesloten is, kan rekenen op een terugbetaling van 2 euro. Handig is ook dat zij een website hebben die specifiek op kinderopvang is gericht:  http://www.reddieteddy.be/

2. Een flexibele oppas via Familiehulp of de Landelijke kinderopvang

Familiehulp biedt eveneens flexibele opvang aan. Niet alle lokale afdelingen zijn even uitgebreid voorzien, maar ook dan denken ze bij Familiehulp graag mee aan een oplossing. Info vind je op www.familiehulp.be

Ook de Landelijke kinderopvang doet - zij het lokaal - haar duit in het zakje. Zij zijn niet alleen flexibel waar het zieke kinderen betreft. Ook kinderen van zieke onthaalmoeders komen in aanmerking voor flexibele opvang. Lees er meer over op www.landelijkekinderopvang.be

3. Een kindermeisje via de gemeente

Voorts zijn er ook gemeenten die beseffen dat kinderen soms ziek zijn terwijl hun ouders moeten werken. Om zieke kinderen snel op te vangen werken ze vaak samen met het OCMW. Er zijn zelfs gemeenten die samen een regionale oppasdienst hebben opgericht met één centraal nummer. Opbouwwerk Haviland is zo'n initiatief. Informeer je dus op voorhand naar het aanbod in jouw gemeente.

4. Een professionele babysit via het bedrijf

Ten slotte zijn er nog de bedrijven die zelf een noodplan klaar hebben voor werknemers die onverwacht een ziek kind hebben. Bedrijfscrèches vragen echter grote investeringen. Daarom schakelen de meeste bedrijven liever gespecialiseerde diensten in. De Lijn bijvoorbeeld doet beroep op Tempo-Team Child Care om al haar werknemers tien dagen opvang te bieden, voor als er telefoon komt van de kribbe of de onthaalmoeder.

Tekst: AO