Wie kan je helpen als je een collega hebt die zich onaangenaam gedraagt?

Niets zo vervelend als een collega die dronken op het werk verschijnt en zijn collega's lastigvalt. Wie kan je helpen?

Je kan je richten tot je baas. Hij staat mede in voor het waarborgen van de veiligheid en de gezondheid van zijn medewerkers. Hij kan een gesprek aangaan met de collega waarmee je een probleem hebt. Je overste moet duidelijk maken dat zijn gedrag, zowel het dronken gedrag als de ongewenste gedragingen naar zijn collega’s toe, niet getolereerd wordt op de werkvloer. Het is belangrijk dat de werkgever op voorhand bepaald heeft welke richtlijnen de leidinggevenden moeten volgen.

Je kan je ook richten tot een vertrouwenspersoon of de preventieadviseur-psychosociale aspecten. Normaal komt die persoon tussenbeide bij geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedraag, maar hij kan je ook helpen met jouw moeilijke situatie op het werk. De vertrouwenspersoon zal zich dan eerder concentreren op het ongewenst gedrag van je collega dan op zijn alcoholprobleem. De vertrouwenspersoon kan voorstellen om te bemiddelen tussen jou en je collega. Het kan ook zijn dat hij geen actie onderneemt, maar dat je enkel advies bij hem kan inwinnen of je hart kan luchten. Je kan dat onderling afspreken. Hij zal dan pas actie ondernemen als je hem daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Bekijk het volledige dossier over dronkenschap op het werk.