Wie is extra gevoelig voor stress?

Bepaalde individuele en subjectieve factoren spelen ook mee in het ontstaan van stress. Hoe verklaar je anders dat van de twee personen die in hetzelfde bedrijf werken onder dezelfde omstandigheden de ene geen last heeft van stress terwijl de andere amper nog over de drempel van het bedrijf geraakt?

Welke elementen spelen een rol?

Niet alle personen ervaren stress in dezelfde mate. Persoonlijke elementen spelen zeker een rol. Enkele voorbeelden:

Leeftijd

Een man van 57 jaar kan de druk voelen toenemen wanneer er jonge collega's worden aangeworven. Hij ziet hen misschien als een bedreiging van zijn eigen positie en gaat zich onzeker voelen.

Geslacht

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen 2,35 keer meer last hebben van stressaandoeningen. Dit valt voor een stuk te verklaren uit de dubbele taak (werk én gezin die zij nog steeds moeten uitvoeren.

Karakter

Introverte mensen die bovendien heel emotioneel van aard zijn zouden kwetsbaarder zijn dan anderen. Het gaat dan vooral om mensen die vlug ongerust en eenzaam zijn en die een eerder sombere kijk op de wereld hebben. Bovendien blijven hun gevoelens door de gereserveerdheid in contacten verborgen voor andere mensen.

Gezinssituatie

Zit je net midden in een echtscheiding of heb je knallende ruzie met je ouders of zie je het niet meer zitten met je huidige lief, dan veroorzaken zulke situatie extra stress. Ook iets minder dramatische gebeurtenissen zoals een verhuis of een lichte deuk in je bumper kunnen al voor heel wat extra rompslomp zorgen.