Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Werk maakt je gelukkiger dan vakantie

Je zou het haast niet geloven, maar op je werk ben je gelukkiger dan wanneer je vakantie hebt. Dat stelt de Hongaarse psycholoog Mihaly Csikszentmihaly in zijn onderzoek.

66% van de ondervraagden verklaarden gelukkig te zijn als ze aan het werk zijn. Daarentegen voelt maar 22% van de ondervraagden zich gelukkig in hun vrije tijd. Cijfers die moeilijk te geloven zijn als je bedenkt dat je net tijdens je vrije tijd de kans krijgt om te doen wat je wil, afspraken te plannen met familie en vrienden of zelfs gewoon niets te doen.

Paradox

Het lijkt wel een paradox: wanneer we op kantoor zijn, lijkt de werkdag eindeloos te duren en kruipen de uren traag voorbij. Toch kan werk je voldoening schenken op een andere manier dan vrijetijdsactiviteiten dat doen. Daarom is het dat ons geluksgehalte daalt wanneer we niet aan het werk zijn.

Mensen zijn kuddedieren

De studie is duidelijk: personen zonder werk zijn ongelukkiger dan personen met werk. Het feit dat je zonder loon zit is een weliswaar belangrijke maar toch geen doorslaggevende factor, zo blijkt. Jolet Plump, arbeidspsycholoog, zegt het volgende over geluk op het werk: “Mensen zijn kuddedieren. Taken vervolledigen en missies vervullen in het belang van een gemeenschappelijk doel en dit samen bereiken met collega’s geeft ons het gevoel ergens bij te horen. Het werk geeft ons een structuur en een kans om onze talenten te ontplooien. Het is een manier om onze identiteit te bepalen."

Blij om na de vakantie terug te keren

Natuurlijk speelt ook de aard van ons werk mee in het geluksgevoel dat we hebben. Een job waarin je autonoom kan werken en waar je erkend wordt voor je verwezenlijkingen geeft meer voldoening. 75% van de ondervraagden in het onderzoek van de Hongaarse wetenschapper is daarom blij na de vakantie terug te keren naar het werk, terwijl zo’n 17% te kennen geeft gefrustreerd te zijn.

Hersenen en werk

Een neurologisch fenomeen dat onderzocht werd door de Britse neuropsycholoog Nilli Lavier sluit aan bij de resultaten van het Hongaarse onderzoek. Ze vond dat de hersenen bij het uitvoeren van een complexe taak de stof dopamine aanmaken. Deze stof bevordert de creativiteit en zorgt voor een aangenaam, licht euforisch gevoel.

Hoe een burn-out tegengaan?

Toch zijn vakanties nodig. Korte vakanties zorgen voor een pauze en geven je de mogelijkheid de batterijen op te laden. Een lange onderbreking, bijvoorbeeld een sabbatjaar, heeft een eerder negatief effect. “Werknemers die een lange periode verlof nemen, bereiken toch minder dan dat ze vooropgesteld hadden en hebben het moeilijker om zich terug aan het werk te zetten.”, legt Jan Auke Walburg, directeur van het welzijnscentrum Trimbos uit.
Walburg gaat zelfs nog verder en stelt dat werk net aanbevolen is als remedie tegen burn-out. ‘In het geval van een burn-out is werken een echt medicijn. Thuis blijven en niets doen helpt je niet verder”, zo stelt Walburg.

Niet iedereen is het eens met deze stelling over burn-out. Wil je meer weten over burn-out lees dan zeker ook onderstaande artikels.

Source : Intermediair