Welke premies krijg ik bij de geboorte van mijn kind?

"We verwachten ons eerste  kindje en binnenkort ga ik in zwangerschapsverlof. Welk loon en welke premies zal ik in die periode uitbetaald krijgen?"
Het antwoord van Chantal Vekemans, SD Worx

Als je in moederschapsverlof (zwangerschapsverlof) bent, is de werkgever je geen loon verschuldigd. Je komt wel in aanmerking voor een aantal premies.

Moederschapsuitkering

In je verlof voor en na de bevalling heb je recht op een moederschapsuitkering. Die uitkering ontvang je van je ziekenfonds. Om deze te krijgen, moet je aangifte van je zwangerschap doen via een medisch attest.

De eerste 30 kalenderdagen van je zwangerschapsverlof krijg je een uitkering die 82% van je loon bedraagt. Eigenlijk komt het erop neer dat je in die periode je nettoloon bewaart. Je moet namelijk geen socialezekerheidsbijdragen betalen. De moederschapsuitkering is fiscaal gezien een belastbaar vervangingsinkomen en vandaar dat er een bedrijfsvoorheffing van 11,11% op toegepast wordt. 

Vanaf de 31ste dag tot en met het einde van de moederschapsrust krijg je nog 75% van je loon, eventueel begrensd tot 3.421,66 euro (bedrag 01.04.2013).

Overschrijdt je zwangerschapsverlof de 15 weken, dan krijg je nog slechts 75% uitbetaald, eventueel begrensd tot 3.421,66 euro (bedrag 01.04.2013).

Kraamgeld

Kraamgeld is een éénmalige som en kan je aanvragen vanaf de 6e maand van de zwangerschap. Daarvoor moet je een aanvraagformulier invullen en terugsturen naar je kinderbijslagfonds.

Het bedrag wordt ten vroegste uitbetaald 2 maanden voor de vermoedelijke geboortedatum. Het bedrag dat je krijgt is afhankelijk van de geboorterang van je kind.

Dit wil zeggen, is het je eerste kindje, dan krijg je 1.223,11 euro (bedrag 01.12.2012). Voor alle volgende geboortes krijg je 920,25 euro (bedrag 01.12.2012).

Voor meerlingen wordt steeds het hoogste bedrag aan kraamgeld toegekend, ongeacht of het een eerste of tweede geboorte betreft.

Geboortepremie

De geboortepremie hangt af van het ziekenfonds waar je bij aangesloten bent. Hiervoor moet je het geboorteattest - dat je op de gemeente ontvangen hebt - bezorgen aan je plaatselijk ziekenfonds.

De baby moet ook ingeschreven worden in het ziekenfonds als persoon ten laste van een van de ouders.

Kinderbijslag

De kinderbijslag wordt uitbetaald door het kinderbijslagfonds. Daarvoor moet je het geboorteattest overmaken aan de uitbetalingsdienst.