Welke maatregelen mag je werkgever nemen?

SD Worx maakte een samenvatting van de juridische mogelijkheden waarover werkgevers beschikken om tijdens een griepepidemie de gezondheid van hun personeel te vrijwaren en de continuïteit in hun bedrijf te garanderen. Zo kunnen werkgevers van hun medewerkers geen doktersattest eisen om te bewijzen dat ze gezond zijn. Ze kunnen wel specifieke hygiënische maatregelen opleggen, zoals het dragen van mondmaskers, en ze kunnen zieke werknemers naar huis sturen. Werknemers verplichten zich te laten vaccineren, kan dan weer niet.

Conclusie

  1. Je werkgever kan geen doktersattest eisen om te bewijzen dat je gezond bent en geen Mexicaanse griep hebt
  2. Je werkgever kan eisen dat je een aantal persoonlijke hygiënemaatregelen naleeft en beschermingsmiddelen gebruikt. Daar hoort ook het gebruik van bijvoorbeeld mondmaskers bij.
  3. Je werkgever kan jou niet verplichten je te laten vaccineren.
  4. Hij kan je tijdelijk in andere lokalen of op een andere werkplek laten werken.
  5. Als je ziek bent, kan je werkgever je naar huis sturen.