Wat moet je doen als je ziek bent?

Ik heb de hele nacht moeten overgeven en voel me deze morgen nog altijd niet lekker. Wat moet ik doen? Ben ik verplicht een ziektebriefje te halen bij de dokter?

Ben je ziek en kan je niet gaan werken, dan moet je je werkgever daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Hoe je dat doet, is niet wettelijk bepaald. Duurt je ongeschiktheid langer dan voorzien, dan moet je je werkgever opnieuw verwittigen.

Altijd een ziektebriefje?

De afwezigheid dient niet automatisch te worden gerechtvaardigd aan de hand van een medisch getuigschrift. Dit is enkel het geval als een collectieve arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of de individuele arbeidsovereenkomst dit voorschrijft. Tenzij anders is bepaald, bedraagt de termijn van indiening van het medisch getuigschrift 48 uur.

Sanctie als je niet verwittigt

Indien in de aflevering van een geneeskundig getuigschrift is voorzien, kan aan de werknemer die zijn medisch attest laattijdig aan de werkgever bezorgt, het recht op gewaarborgd loon worden ontzegd voor de dagen voorafgaand aan de afgifte of de verzending van het medisch getuigschrift. 

I.s.m. Arista