Wat kan je doen als je getuige bent van discriminatie op het werk?

“Ik ben getuige geweest van discriminatie in het bedrijf waarvoor ik werk. Wat moet ik doen? ”

 In eerste instantie wordt er natuurlijk van jou verwacht dat je je onthoudt van gelijkaardige gedragingen en niet meedoet met diegene die het discriminerende gedrag stelt. Wanneer je je hiertoe geroepen voelt en je je hiervoor sterk genoeg voelt, kan je hierover ook een opmerking maken. Je kan zeggen dat zulk gedrag niet toegelaten is en zelfs strafbaar is.

Wanneer je merkt dat je collega het moeilijk heeft met deze situatie, kan je hem hierin ondersteunen. Je kan naar hem luisteren en zo een hart onder de riem steken. Daarnaast kan je je collega ook informeren over de mogelijke stappen die hij kan ondernemen om een einde te maken aan deze situatie.

Je kan de persoon die gediscrimineerd wordt, zeggen dat hij zich kan richten tot zijn overste om de situatie te bespreken. De leidinggevende staat in voor het welzijn van zijn medewerkers en kan bijgevolg ook tussenbeidekomen in zulke situaties.

Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om de persoon die gediscrimineerd wordt te verwijzen naar het Centrum Voor Gelijke Kansen en Discriminatiebestrijding. Dat is een instelling waartoe mensen die het slachtoffer zijn van discriminatie zich kunnen wenden voor advies. Enkele juridische adviseurs staan ter beschikking om hulp en raad te bieden. Het contactadres van die organisatie is het volgende:

Centrum Voor Gelijke Kansen en Discriminatiebestrijding

Koningsstraat 138 - 1000 Brussel
02/212.30.00 – 0800/12.800
www.diversiteit.be
www.cyberhate.be

 

i.s.m. Arista