Wat kan je als manager doen tegen pesterijen?

Lijnmanagers kunnen een gericht beleid voeren dat pesten op het werk helpt te voorkomen. Psychologe Benedicte Taymans (Eupora) zet enkele antipesttips op een rijtje.

  • Open communicatie is essentieel
  • Zorg voor een aangenaam werkklimaat. Slechte sfeer op een afdeling is een serieuze risicofactor voor het ontstaan van pesterijen.
  • Geef duidelijke functieomschrijvingen.
  • Heb aandacht voor de mensen.
  • Creëer een respectvol klimaat.
  • Zorg voor een sfeer van vertrouwen, dan piekeren en roddelen mensen minder en worden ze minder achterdochtig. - Competitiviteit is een grote risicofactor.
  • Geef ondersteunend leiding, wees empatisch en assertief.
  • Grijp ogenblikkelijk in als pestgedrag boven water komt. Betrek iedereen erbij. 
  • Herstel de schade bij het slachtoffer. Helaas blijkt dat niet altijd mogelijk.

I.s.m AristA

asset/50595