Wat kan ik doen om me beter te kunnen concentreren in een luidruchtig kantoor?

"Ik werk in wat men een ‘landschapskantoor’ noemt. Daar is het heel gezellig, maar ook erg luidruchtig, zeker als iedereen aan de telefoon hangt. Wat kan ik doen om me beter te kunnen concentreren op mijn werk?"
Het antwoord van AristA

Werken in een landschapskantoor heeft inderdaad zowel voor- als nadelen. Pluspunten zijn de aangename sfeer en het gemak waarmee je informatie kan uitwisselen met je collega’s. Een groot nadeel is het omringende lawaai... Omdat de term ‘lawaai’ eerder doet denken aan het soort geluid dat het risico om doof te worden met zich meebrengt, spreken we in dit geval beter van ‘geluidshinder’.  Deze hinder wordt veroorzaakt door geluiden die de concentratie verstoren en een gesprek bemoeilijken.

Wat kunnen we doen om deze geluidshinder te beperken? Eerst en vooral moeten we een onderscheid maken tussen geluid dat van dichtbij komt en rechtstreeks waargenomen wordt en geluid dat van veraf komt en ons bereikt via terugkaatsing op muren en plafonds.

Rechtstreeks geluid kan tegengehouden worden door het plaatsen van kleine, mobiele wanden, bedekt met niet-klevende stof. Geluid dat van ver komt, kan men verminderen door akoestische plafonds en muurwanden te gebruiken die het lawaai absorberen in plaats van het door te sturen. Je kan ook ingrijpen op de plaats waar het geluid ontstaat.  Enkele concrete voorbeelden:

  • Niet elke werkpost dient te beschikken over een printer. Verdeel het gebruik van één printer via een informaticanetwerk over verschillende werkposten.
  • Zet het volume van je telefoon wat lager en laat elke werknemer een andere beltoon kiezen zodat ieder zijn eigen telefoongerinkel kan herkennen.
  • Zorg dat luidruchtige machines zoals de fax en het kopieeraparaat gemakkelijk bereikbaar zijn, maar probeer ze toch in een aangrenzend lokaal te zetten of installeer een wand tussen de plaats waar de machine staat en de burelen van de werknemers.
  • Voorzie kleine zaaltjes (voor ± 4 personen) waar collega’s korte vergaderingen kunnen houden, zodat ze die gesprekken niet in het kantoor moeten voeren.

Als je deze tips probeert door te voeren op kantoor, zal de geluidshinder al heel wat minder erg zijn.