Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Wat is een burn-out?

Wat is een burn-out? Met welke zaken houdt het verband?

Het begrip burn-out is een containerbegrip voor verschillende ervaringen. Burn-out manifesteert zich in een reeks vage klachten. De ene persoon ervaart een burn-out als complete lusteloosheid en uitputting, de andere heeft last van overdreven emotionaliteit en depressieve gedachten. Belangrijk is het tijdig herkennen van de oppervlakkige symptomen en vage klachten waardoor je alsnog op tijd kan ingrijpen.

Verstoord evenwicht

Het centrale element bij burn-out is het verstoord evenwicht tussen de eisen van het werk en de persoonlijke behoeften. Je kunt het een beetje vergelijken met een elastiekje dat zijn rekkracht verloren heeft omdat er te hard aan getrokken is.

Drie elementen die verbonden zijn met burn-out:

1. Rolconflict: Wanneer je als werknemer een waaier van verantwoordelijkheden draagt kan je het gevoel krijgen dat je in alle richtingen getrokken wordt. Wil je daarbovenop alles even goed doen, zonder prioriteiten te leggen, dan loop je grote kans om compleet uitgeput te raken.

2. Rolonduidelijkheid: Elke werknemer wil het gevoel hebben dat hij werkt aan een carrière die de moeite waard is. Wanneer een carrière precies de moeite waard is, is niet altijd even duidelijk. Het resultaat daarvan is dat de werknemer nooit ervaart dat hij iets zinvol bereikt heeft.

3. Roloverdaad: Als je nooit nee zegt en maar werk blijft opstapelen riskeer je ten onder te gaan aan een burn out.

Uit het bovenstaande kan je afleiden dat burn-out zeker niet alleen te wijten is aan het werk. Integendeel.
Een burn-out is het resultaat van de wisselwerking tussen de eisen van het werk en de persoonlijkheid van de werknemer.

Altijd werkgerelateerd

Burn-out is vooral typisch voor helpende en ondersteunende beroepen (verpleegkundigen, politieagenten, sociale assistenten, onderwijzers,...). De werknemers hebben het gevoel gekneld te zitten tussen de organisatorische moeilijkheden van hun job en hun bezorgdheid om hun werk zo goed en menselijk mogelijk uit te voeren.

Mensen met een burn-out zijn zeker geen 'doetjes'. Vaak heeft een burn-out integendeel te maken met ambitie en doorzettingsvermogen. Iemand met een burn-out stelt vooral te hoge eisen aan zichzelf en zijn omgeving, het heeft minder te maken met de eisen die door de omgeving aan hem/haar gesteld worden. Een burn-out ontwikkelt zich niet van vandaag op morgen. Het is het resultaat van een langdurige opeenstapeling van stressoren en frustraties. Gemiddeld duurt dit twee jaar.

Hoewel de klachten zich stukje bij beetje opstapelen ervaren mensen vaak dat ze van het ene op het andere moment door hun reserverves heen zijn. De verschijnselen van een burn-out overlappen vaak die van een depressie. Burn-out is is eigenlijk ook een depressieve reactie op de werksituatie. Het verschil met depressie ligt in het feit dat burn-out altijd werkgerelateerd is.