Wat is anorexia nervosa?

De criteria om te bepalen of er sprake is van anorexia nervosa zijn de volgende:

  • Weigering het lichaamsgewicht te behouden op of boven de BMI-index van 17,5. (De grens voor ondergewicht bij volwassenen volgens de BMI is 18,5.)
  • Intense angst om aan te komen terwijl er in werkelijkheid sprake is van ondergewicht.
  • Gestoorde lichaamsbeleving: ontkenning van het ondergewicht, een vertekend beeld van het eigen lichaam, of een onevenredig groot belang hechten aan het lichaamsgewicht.
  • Bij vrouwen en meisjes na de eerste menstruatie: het wegblijven van de menstruatie gedurende drie opeenvolgende cycli.

De diagnose ‘anorexia nervosa’ kan enkel door een arts, psychiater of psycholoog gesteld worden.

Anorexia houdt heel wat gezondheids- en psychosociale risico’s in zoals hartziekten, schade aan de organen, botontkalking, hormoonafwijking, huidproblemen, erosie van het gebit,  sociaal isolement, conflicten met personen uit de directe omgeving, arbeidsongeschiktheid, enz.

Lees hier het volledige dossier over anorexia nervosa.

I.s.m. ISW Limits