Wat doet een controlearts precies?

Wat is het verschil tussen een arbeidsgeneesheer en een controlearts? Ben ik verplicht een controlearts binnen te laten?

De arbeidsgeneerheer

De arbeidsdokter waakt over jouw gezondheid en welzijn op het werk. Hij stelt met een medisch onderzoek vast of je in staat bent om je taken goed uit te voeren. Zijn rol bestaat erin aandoeningen te voorkomen, niet om deze te genezen. Hij mag dus geen algemeen onzerzoek uitvoeren. Het meten van je cholesterol behoort bijvoorbeeld niet tot zijn taken

De controlearts

Je werkgever kan een beroep op een controlearts wanneer je afwezig blijft van het werk omdat je ziek bent. De controlearts moet daarbij controleren:

- of je al dan niet in staat bent om je werk normaal uit te voeren
- hoe lang je niet in staat bent om je werk uit te voeren en wanneer je je taken opnieuw zal kunnen opnemen. Die periode kan anders zijn dan degene die jouw behandelende arts je heeft voorgeschreven.  

Je bent verplicht om de controlegeneesheer binnen te laten. Hij kan bij jou thuis komen of op de plaats waar je tijdens je ziekte verblijft. Uiteraard moet je je werkgever vooraf op de hoogte brengen van die tijdelijke verblijfplaats.

Een controlearts mag het eventuele moeilijke verloop van de controle bekendmaken (b.v. als je weigert om een controle te ondergaan) en de oorzaak van een specifieke arbeidsongeschiktheid (arbeids- of sportongeval, professionele ziekte, zwangerschapsverlof,...). Alle andere vaststellingen van de controlearts, vallen onder het medisch beroepsgeheim. Zo mag hij je baas niet vertellen hoe je aandoening zal evolueren, of hem vertellen dat je dronken was, bijvoorbeeld. Hij onthoudt zich ook van elk oordeel over je behandelende arts en over de kwaliteit van diens zorgen.

De werknemer die de controle verhindert, kan het recht op gewaarborgd loon worden ontnomen.

I.s.m. Arista