Wanneer mag werken op een feestdag toch?

Feestdagen zijn verplichte rustdagen en dus is het verboden werknemers op een feestdag te laten werken. Toch zijn er voor sommige beroepen en sectoren uitzonderingen op die regel.

Wie mag werken op een feestdag?

- Beenhouwerijen, bakkerijen, dagbladondernemingen, ...
- hotels, motels, restaurants, café's
- apotheken, drogisterijen
- werken die niet op een andere kunnen gebeuren
- ploegenarbeid
- ...

Voorwaarden

Wie zijn werknemers wil laten werken op een feestdag, moet zich houden aan volgende regels:

1. Betaalde inhaalrust

Al wie werkt op een feestdag heeft recht op betaalde inhaalrust. Deze inhaalrust moet effectief zijn, dit wil zeggen dat deze moet samenvallen met een gewone activiteitsdag van de werknemer. De inhaalrust moet in principe worden toegekend binnen de zes weken na de feestdag. Sectoraal kan worden afgeweken van deze termijn (via KB).

De werkgever moet uiterlijk acht dagen na de tewerkstelling op de feestdag en in ieder geval voor de dag waarop de inhaalrust wordt verleend, de dienst Toezicht op de Sociale Wetten verwittigen.

Een voltijdse werknemer heeft recht op een volledige dag inhaalrust, als hij vier uren of langer heeft gewerkt op de feestdag. Heeft hij minder dan vier uren gewerkt, dan heeft hij recht op een halve dag inhaalrust, die moet worden toegekend voor 13 uur of na 13 uur. Op die dag mag bovendien niet langer dan vijf uren arbeid worden verricht.

De inhaalrust voor een deeltijdse werknemer is gelijk aan de werkelijke duur van de arbeid op de feestdag.

2. Loon

Voor werken op een feestdag betaalt de werkgever het gewone loon. In geval van overwerk moet een loontoeslag van 100% worden betaald. Zeer vele sectoren voorzien bovendien extra vergoedingen voor arbeid op een feestdag, ook al gaat het niet om overuren. In de gezondheidszorg (PC 305.02) bijvoorbeeld wordt voor een zondag of een feestdag een toeslag van 56% voorzien.

Lees ook: Welk loon krijg je voor een feestdag?

3. Bijkomende beperkingen voor jeugdige werknemers

Werknemers die jonger zijn dan 18 jaar mogen op feestdagen alleen tewerkgesteld worden:

- bij een (dreigend) ongeval;
- bij dringende arbeid aan machines en materieel;
- bij arbeid die door een onvoorziene noodzakelijkheid wordt vereist.

De werkgever moet dan binnen drie dagen de dienst Toezicht op de Sociale Wetten inlichten.

De mogelijkheid tot tewerkstelling op een feestdag bestaat daarnaast ook voor jongeren die:

- acteur of figurant zijn bij uitvoeringen van culturele, wetenschappelijke, opvoedkundige of artistieke aard of bij modeshows;
- deelnemen aan sportmanifestaties;
- tijdens de kerst- en nieuwjaarsvakantie, de paasvakantie en in de periode tussen pinksterzondag en 30 september
werken in kleinhandelszaken, kapperssalons, ondernemingen voor het verhuren van boeken, stoelen en vervoermiddelen, in badplaatsen, kuuroorden en toeristische centra (verwittiging van de dienst Toezicht op de Sociale Wetten, minstens 5 dagen vooraf).

In samenwerking met SD Worx

asset/27874