Wanneer mag ik rouwverlof opnemen? Hoelang? Is dit betaald?

"Ik heb gehoord dat we binnenkort meer dagen verlof zouden kunnen opnemen als er een naaste overlijdt. Klopt dat? Om hoeveel dagen gaat het precies en is dat betaald verlof?"
Het antwoord van Kathy Dillies, SD Worx

De laatste tijd is er inderdaad één en ander in de pers verschenen over rouwverlof. Men wilde het recht op afwezigheid in geval van overlijden van een partner of een kind optrekken naar 10 dagen.

Dit is uiteindelijk niet gebeurd. De minister van Werk heeft de vraag opgenomen in een globaler dossier over de herschikking van verschillende verloven.

Voorlopig blijft alles dus nog bij het oude. We brengen hierna de regels nog eens herinnering.

Afwezigheid met loonbehoud.

In geval van overlijden van een familielid heeft de werknemer recht op zogenaamd ‘klein verlet’ of ‘kort verzuim’. Dit is een recht op afwezigheid met behoud van loon.

Verschillende situaties

Verschillende situaties zijn mogelijk:

Het overlijden van

geeft recht op

  • de echtgenoot van de werknemer
  • een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot
  • (schoon/stief)vader, (schoon/stief) moeder

3 dagen klein verlet naar keuze op te nemen tijdens de periode te rekenen vanaf de dag van overlijden tot de dag van de begrafenis.

  • (schoon)broer,(schoon)zus, grootvader, grootmoeder of overgrootouder van de werknemer of van zijn echtgenoot
  • kleinkind, achterkleinkind
  • schoonzoon, schoondochter

voor zover de overledene bij de werknemer  inwoonde

2 dagen klein verlet naar keuze op te nemen tijdens de periode te rekenen vanaf de dag van overlijden tot de dag van de begrafenis

  • (schoon)broer,(schoon)zus, grootvader, grootmoeder of overgrootouder van de werknemer of van zijn echtgenoot
  • kleinkind, achterkleinkind
  • schoonzoon, schoondochter

voor zover de overledene niet bij de werknemer  inwoonde

Afwezigheid op de dag van de begrafenis

Opmerking: op sectoraal of ondernemingsvlak kunnen er gunstiger regelingen afgesproken zijn.