Wanneer is er sprake van een beroepsziekte?

"Ik heb chronische rugpijn en denk dat mijn job daarvan de oorzaak is. Wanneer is er eigenlijk sprake van een beroepsziekte? Wat zijn in dat geval mijn rechten?"
Het antwoord van Astrid Mertens, SD Worx

Er is geen wettelijke definitie van het begrip beroepsziekte. Een mogelijke omschrijving zou kunnen zijn: "een aandoening die de werknemer oploopt, tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst".

Bij Koninklijk Besluit van 28 maart 1969 is evenwel een lijst van beroepsziekten opgesteld. Deze lijst omvat meer dan 150 beroepsziekten onderverdeeld in 6 grote groepen:

 • door chemische agentia veroorzaakte beroepsziekten
 • huidziekten
 • longaandoeningen
 • infectieziekten
 • door fysische agentia veroorzaakte beroepsziekten
 • andere (bijv. allergie veroorzaakt door natuurlijke latex …)

Het is ook mogelijk om een ziekte als een beroepsziekte te laten erkennen als deze niet op deze lijst staat.

Als je lijdt aan een ziekte die voorkomt op deze lijst en je kan aantonen dat je tijdens en door je werk blootgesteld werd aan een risico dat tot deze ziekte aanleiding kan geven, dan is je ziekte een beroepsziekte.

De arbeidsongeschiktheid wegens beroepsziekte leidt tot een schorsing in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is bij deze schorsing gewaarborgd loon verschuldigd aan de werknemer.

Slachtoffers van een beroepsziekte of hun rechthebbenden hebben recht op een vergoeding van het Fonds voor Beroepsziekten. Betrokkene kan recht hebben op één van de volgende vergoedingen:

 • wegens een blijvende arbeidsongeschiktheid
 • wegens een tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 • voor de terugbetaling van medische kosten in het kader van een behandeling van een beroepziekte
 • voor de hulp aan een andere persoon
 • na overlijden door de beroepsziekte, de vergoeding gaat dan naar de rechthebbenden

De werkgever wordt via de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid automatisch aangesloten bij het Fonds voor Beroepsziekten. In dit verband moet de werkgever geen bijzondere formaliteiten vervullen.