Waar mag niet/wel gerookt worden?

Er mag niet gerookt worden op de arbeidsplaats en in de sociale voorzieningen (refter, toiletten, lokalen voor rust of eerste hulp).

De arbeidsplaats is in eerste instantie de plaats waar de werknemer zijn arbeid verricht. Deze plaats kan zich zowel binnen als buiten de onderneming bevinden en kan evenzeer in een gesloten dan wel open ruimte gelegen zijn.

Het woord arbeidsplaats is dus zeer ruim gedefinieerd. Ook de gangen, liften, receptie, trappen, verbindingsruimten, gesloten parkeergarages tot zelfs vrachtwagencabines, bestelwagens en dienstwagens worden daartoe gerekend.

Ook in voertuigen die gebruikt worden voor het gemeenschappelijk vervoer van het personeel naar het werk mag er niet gerookt worden.

Het feit dat je als werknemer over een individuele werkruimte (gesloten bureau) beschikt, doet niets terzake. Je mag geen sigaret opsteken, zelfs niet wanneer er naast jou niemand in jouw bureau aanwezig is.

I.s.m. SD Worx