Vrouwen naar de top: wat mannen mogen en vrouwen niet

Mannen mogen huilen, vrouwen niet.

Van mannen verwacht men niet dat ze huilen. Als ze het toch doen, gaat men er vanuit dat ze er een goeie reden voor hebben en dat ze niet bang zijn om zich van hun emotionele kant te tonen. Wanneer een vrouw huilt, denkt men dat ze zich laat gaan of dat ze de dingen probeert te manipuleren


Mannen mogen seks hebben, vrouwen niet.

Als je verstrikt geraakt in een affaire, ben je als vrouw steeds de verliezer. Je imago is voorgoed beschadigd. Mannen daarentegen komen er gemakkelijker zonder kleerscheuren vanaf.

Wanneer de romance voorbij is, zal de persoon met de meeste invloed de ondergeschikte proberen wegwerken. Aangezien de man meestal de macht heeft, wordt de vrouw ontslagen, overgeplaatst of aan de kant geschoven

Zelfs als de vrouw haar positie behoudt in het bedrijf zal men altijd zeggen dat ze haar succes dankt aan haar seksuele prestaties


Mannen mogen zenuwachtig friemelen, vrouwen niet.

Vrouwen friemelen. Ze spelen met je haar, bewegen hun pen op en neer, strijken hun rok glad, ... Mannen merken dit op en ervaren het als een irritant teken dat een vrouw zich niet op haar gemak voelt, onzeker of geagiteerd is. Wanneer een man daarentegen met zijn vingers trommelt, is dat puur een teken dat hij ongeduldig is. 


Mannen mogen schreeuwen, vrouwen niet.

Niemand kijkt raar op wanneer een man zijn stem verheft, rood aanloopt of zijn woede in het openbaar uit. Vrouwen daarentegen wordt van kindsaf geleerd dat ze hun woede moeten inslikken en opkroppen

Wanneer een vrouw toch haar woede uit, voelt haar omgeving zich gegeneerd en vindt men haar moeilijk en onbeschaafd. Bovendien wordt een vrouwelijke woede-uitbarsting haast altijd negatief gezien als een gebrek aan zelfbeheersing

Dat wil niet zeggen dat je je als vrouw niet kwaad mag maken.
Doe het echter tactisch en met mate anders ben je binnen de kortste keren het kreng van je firma. 
Geef niet toe aan je natuurlijke vredesgezindheid en bied dus achteraf geen excuses aan voor je uitval. Zoiets tast alleen maar je geloofwaardigheid aan. 


Mannen mogen onbeleefd zijn, vrouwen niet.

Vrouwen worden met complimenten beloond voor keurig huiswerk, de juiste etiquette, goed gedrag en een verzorgd voorkomen.

Mannen met een al te verzorgd uiterlijk of die zich heel verfijnd gedragen krijgen iets heel anders te horen. 


Mannen mogen lelijk zijn, vrouwen niet.

Mannen worden zelden of nooit gestraft voor slordigheden in hun uiterlijke verschijning. 

Een vrouw loopt echter tegen een muur van verontwaardiging wanneer hun kleding niet onberispelijk is. 
De minste onvolkomenheid wordt beschouwd als een uiting van het feit dat ze geen oog heeft voor detail. 

Niet alleen de kleding van vrouwen wordt extra kritisch onder de loep genomen. Ook algemeen voorkomen, gewicht en adem worden zwaarder getaxeerd dan bij mannen het geval is. 

Teveel mannen denken ook dat elke vrouw mager wil zijn. Als ze dat niet is, nemen ze aan dat ze zichzelf slecht in de hand heeft wat voor haar werk vanzelfsprekend ook voor problemen zal zorgen.