Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Vlucht vertraagd en meeting gemist? Vraag je geld terug

Ga je regelmatig op zakenreis? Heeft je vlucht af en toe vertraging? Dan is het wellicht handig te weten dat je in dat geval een vergoeding van 250 tot 600 euro kunt opstrijken. Vraag blijft: mag je het geld in eigen zak steken of moet je de centen aan je baas afgeven?

Komt je vliegtuig 3 uur later aan dan gepland, dan moet de luchtvaartmaatschappij je daarvoor vergoeden, zo redeneert het Europese Hof van Justitie in een arrest van woensdag 18 november. Daarmee krijgen passagiers met een ‘aanzienlijk vertraagde vlucht’ dezelfde rechten als passagiers wiens vlucht geannuleerd is. Verwacht wordt dat die beslissing het luchtvaartverkeer volledig op zijn kop zal zetten.


Hoeveel kan je krijgen?


Vanaf nu hebben passagiers die 3 uur later op hun bestemming aankomen, recht op de volgende schadevergoeding:


- 250 euro voor een vlucht van maximaal 1.500 km


- 400 euro voor een vlucht tussen 1.500 en 3.000 km


- 600 euro voor een vlucht van meer dan 3.000 km


Luchtvaartmaatschappijen ontsnappen enkel aan deze verplichting als de vertraging te wijten is aan uitzonderlijke omstandigheden. Met een eenvoudig ‘technisch probleem’ kunnen ze er niet onderuit.


Over welke vluchten gaat het?


Het gaat om alle vluchten die opstijgen in een luchthaven van de Europese Unie, lijn- en chartervluchten, ongeacht de nationaliteit van de luchtvaartmaatschappij. Voor vluchten die opstijgen in niet-EU-luchthavens, zijn enkel Europese luchtvaartmaatschappijen betrokken.


Wie krijgt de schadevergoeding: jij of je baas?


Als je door de vertraging professionele schade oploopt (een gemiste afspraak of meeting, als je een contract misloopt, enz.), is de schadevergoeding voor de werkgever. Op voorwaarde dat die natuurlijk het oorzakelijk verband tussen de vertraging of de annulering van de vlucht en de schade kan aantonen.


Ook een werknemer kan een bijkomende schadevergoeding eisen. Als hij bijvoorbeeld het begin van zijn verblijf heeft gemist, kan hij schadeloosstelling eisen voor de verloren nachten in het hotel. “In elk geval moet het oorzakelijk verband tussen de werkgever en de werknemer geanalyseerd worden om de schadevergoeding eventueel te kunnen verdelen”, stelt Annick George, directeur van de juridische afdeling van het sociaal secretariaat Groep S.


Hoe krijg je je vergoeding?


Vraag je vergoeding aan bij de luchtvaartmaatschappij en bezorg haar het bewijsstuk. Als je aanvraag geweigerd wordt, kan je terecht bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, directie algemeen luchtvaarttransport (tel: 02/277 43 99 of 02/277 44 00; e-mail: passenger.rights@mobilit.fgov.be). Die dienst neemt contact op met de luchthavenuitbater, de betrokken luchtvaartmaatschappij of de bevoegde autoriteit in een andere Europese lidstaat.


Tekst: Rafal Naczyk