Verlies ik mijn vakantiedagen als ik van overheid naar privé overstap?

"Ik stap van de overheid naar de privé. Klopt het dat ik geen recht heb op wettelijke vakantiedagen? Blijkbaar worden vakantiedagen bij de overheid anders berekend dan in de privésector."
Het antwoord van Ann Tourné, SD Worx

Inderdaad, in beide sectoren geldt een andere regeling. De privéreglementering omtrent jaarlijkse vakantie is van toepassing op de personen die onderworpen zijn aan de regeling van de sociale zekerheid voor werknemers. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt voor de personen die met een andere wettelijke jaarlijkse vakantiereglementering begunstigd zijn.

Vakantieregeling overheid

De personen tewerkgesteld in de overheidssector hebben in principe een eigen regeling inzake jaarlijkse vakantie. Zij vallen dus niet onder de private vakantiewetgeving. De regeling inzake jaarlijkse vakantie van de privésector en de regeling inzake jaarlijkse vakantie van de overheidssector berusten op fundamenteel verschillende en met elkaar onverenigbare principes.

Een personeelslid dat in de publieke sector tewerkgesteld is valt zoals gezegd in principe onder de regeling jaarlijkse vakantie van de openbare sector:
- vakantiedagen worden opgebouwd op basis van de prestaties bij het bestuur in het lopend jaar;
- vakantiegeld wordt berekend op basis van de prestaties tijdens het voorgaande jaar (het "referentiejaar").

Vakantieregeling privésector

Volgens de vakantieregeling in privésector worden daarentegen zowel de vakantiedagen als het (dubbel) vakantiegeld opgebouwd op basis van prestaties in het voorgaande jaar (het "vakantiedienstjaar").

De overstap

In geval van een overstap van de publieke sector naar de privésector geven de prestaties geleverd in de publieke sector dus geen recht op jaarlijks vakantieverlof bij de private werkgever. De vakantierechten zijn immers gebaseerd op een andere regelgeving.

I.s.m. met SD Worx.