Vanaf deze zomer: vakantiedagen voor iedereen (update)

Het is zo ver: iedereen die volgens het Belgische verlofstelsel voorheen (nog) geen recht had op vakantiedagen, zoals starters en Belgen die een tijdje in het buitenland werkten, krijgen die nu toch.

De aanpassing van de wet komt er in opdracht van Europa. Dat maande ons land aan om ten laatste medio 2004 het verlofstelsel te veranderen. Acht jaar en twee verwittigingen later is het zover: werknemers die na een periode van werkloosheid weer aan de slag gaan, zij die overstappen van de overheid naar de privésector of werknemers die in het buitenland gewerkt hebben zullen niet langer een verlofloos jaar moeten overbruggen.

Aanloopperiode

Op 19 juni verscheen het Koninklijk Besluit in het Staatsblad. Het specifieert de voorwaarden waaraan een werknemer moet voldoen om verlof te kunnen opnemen. Zo is er wel nog een verplichte aanloopperiode van drie maanden alvorens een personeelslid recht heeft op verlof. Die drie maanden moeten tijdens hetzelfde kalenderjaar plaatsvinden, maar mogen bij één of meerdere werkgevers gepresteerd worden. Vanaf de laatste week van de aanloopperiode mag het verlof worden opgenomen.

Het KB laat de aanloopperiode ingaan vanaf 1 april 2012, en daarom is het mogelijk om vanaf eind juni “aanvullende vakantie” op te nemen, zoals het heet. Bij een arbeidsstelsel van zes dagen per week heeft de werknemer recht op zes dagen verlof vanaf de laatste week van de aanloopperiode, en daarna twee dagen per gepresteerde maand. Voor andere arbeidsstelsels wordt het recht op vakantie in verhouding berekend.

Aanvullende vakantie aanvragen zal moeten gebeuren door een gedateerd en ondertekend formulier te overhandigen aan de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (of een bijzonder vakantiefonds). Dit formulier werd opgesteld door het Beheerscomité van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie en is hier beschikbaar.

Wie zal vanaf 1 juli 2012 vakantiedagen kunnen opnemen?

  • Werknemers die aan de slag gaan na een periode van werkloosheid
  • Werknemers (starters) die niet gewerkt hebben in het jaar waarin ze hun studie beëindigd hebben
  • Werknemers die van job veranderen van de overheid naar de privésector
  • Werknemers die in het buitenland hebben gewerkt en (terug) aan de slag gaan in België
  • Werknemers met arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur
  • Zelfstandigen die een carrière als loontrekkende aanvatten
  • Wie aan de slag gaat na een lange ziekteperiode
  • Werknemers die na een voltijdse loopbaanonderbreking terug aan de slag gaan