Vacature|Références en Top Employers slaan de handen in elkaar

Vacature en zusterbedrijf Références worden voor de Belgische markt de belangrijkste mediapartners van het Top Employers Institute, een wereldwijd certificeringsinstituut dat goed werkgeverschap bekroont. De overeenkomst gaat meteen van start en past ook in de recente herlancering van Vacature Magazine.

Top Employers Institute, met hoofdzetel in Amsterdam, certificeert wereldwijd bedrijven voor de uitstekende werkvoorwaarden die ze creëren voor hun werknemers. Daartoe worden ondernemingen gescreend op alle facetten van hun HR-beleid. Zij dienen daarbij aan te tonen dat ze inzetten op de ontplooiing en ontwikkeling van hun medewerkers. In België dragen dit jaar 53 bedrijven het Top Employers keurmerk in hun vaandel.

De samenwerking houdt onder meer in dat Vacature en Références zullen instaan voor de officiële bekendmaking van de nieuwe lichting Top Employers rond 12 februari van volgend jaar. Verder zal op regelmatige basis via Vacature en Références berichtgeving worden gebracht omtrent belangrijke ontwikkelingen en conclusies uit de Top Employers-studie.

Ontdek alvast de 53 huidige Top Employers