Typisch pestgedrag

Hieronder vind je een typologie van pestgedrag in het kader van morele kwelling. Naarmate het aantal pest-activiteiten toeneemt en verschilt van categorie tot categorie, groeit de ernst van de situatie.

Gedrag dat maakt dat het slachtoffer zich niet meer kan uitdrukken:

 • het management geeft geen mogelijkheid tot communiceren
 • je wordt constant onderbroken
 • je bent het slachtoffer van verbale bedreigingen
 • je krijgt permanent kritiek op je werk 
 • je privéleven wordt aangevallen

Het slachtoffer wordt geïsoleerd:

 • collega's die niet meer met je praten
 • op het werk laat men je je links liggen en komt men niet meer bij je zitten
 • je compleet negeren 
 • je nieuwe werktaak vervreemdt je van je collega's

Je persoonlijke reputatie wordt ondermijnd:

 • er wordt over je geroddeld
 • je collega's lachen je uit 
 • anderen maken plezier met jouw fouten, de manier waarop je gaat of praat, je etnische afkomst

Je beroepssituatie wordt onmogelijk:

 • je krijgt geen taken of werk meer
 • je krijgt enkel nog werk dat geen enkele betekenis heeft of geen verantwoordelijkheid inhoudt
 • je krijgt te moeilijke taken in verhouding tot je competentie 
 • men doet je geloven dat je veel professionele fouten maakt

Ze mikken op je fysieke gezondheid:

 • je krijgt gevaarlijke werkopdrachten
 • je wordt fysiek bedreigd of aangevallen 
 • je wordt seksueel lastiggevallen

I.s.m. AristA

asset/50595