Twee mensen die elkaar leuk vinden? Of is er meer aan de hand?

Men brengt steeds meer tijd door op het werk waardoor collega’s elkaar beter leren kennen, samen dingen opbouwen en dezelfde tegenslagen verwerken. Dat zorgt ervoor dat werknemers een sterke band krijgen. Verliefd worden is overal en altijd hetzelfde.

Sterke band

Maar zijn er op de werkvloer meer factoren die een rol kunnen spelen? Jawel, zo zijn het vooral professionele moeilijkheden of tegenslagen die de collegiale band uitdiepen. Logisch wanneer je bedenkt dat mensen op zulke momenten nood hebben aan extra kameraadschap.

Waardering en status

Soms zijn kantoorliefdes ook een uiting van de behoefte om professioneel begrepen en gewaardeerd te worden. Werk is voor de meeste mensen ontzettend belangrijk en het is geweldig als je close wordt met iemand die je op dat punt compleet begrijpt. Ook status werkt vaak bevorderlijk voor de aantrekkingskracht. Zo kunnen mensen zich gevleid voelen door de romantische interesse van een hoger geplaatste collega.

Laat je beste kant zien

De familiariteit met je collega's is beperkter en meer 'gereglementeerd' dan je omgang met vrienden en familie. Daardoor is het gemakkelijker om je op je werk van je beste kant te laten zien. Datzelfde geldt ook voor je collega's. Met andere woorden, je krijgt een droomcollega voorgeschoteld die thuis misschien heel wat minder aangenaam is maar waar jij op het werk niets van merkt. Ook dat kan voor een versterkte aantrekking tussen collega's zorgen.

Balans privé en werk

Een kantoorliefde lijkt voor sommigen tevens de ideale oplossing voor de tegenstrijdige druk tussen je carrière en je privé-leven. Wanneer je iets begint met een collega ga je ervan uit dat hij/zij zal begrijpen dat je laat thuis bent of dat je een zaterdagmorgen op kantoor moet doorbrengen. Je gaat er met andere woorden vanuit dat het conflict tussen je professionele en je privé-leven volledig verdwenen is. Niets is natuurlijk minder waar.