Tips tegen stress: sociaal contact

Een goede remedie tegen stress is het contact met andere mensen. Wat kan je allemaal doen?

- Houd contact met je vrienden, kennissen, familie. Een simpel telefoontje is vaak al voldoende om je gedachten te verzetten.

- Krop je stresservaringen niet op, maar deel ze. Sociaal isolement, zowel op het werk als daarbuiten, verhoogt alleen maar de spanning.

- Je hebt het inderdaad druk en je opdracht moest inderdaad gisteren al klaar zijn , maar dat is geen reden om je af te sluiten van je collega's. Als ze niet kunnen helpen, kunnen ze je waarschijnlijk toch een luisterend oor bieden.

- Doe bewust een inspanning om je sociaal netwerk te onderhouden en eventueel uit te breiden.

- Als je het echt niet meer ziet zitten, moet je hulp inroepen. Bij de huisdokter bijvoorbeeld

- Hoe verleidelijk het ook is, werk je stress niet uit op iemand anders.