Teammanagement: levensloop van een team

Een team is geen statisch gegeven. Integendeel, een goed team is een dynamisch, voortdurend veranderend geheel dat verschillende fasen doorloopt. Afhankelijk van de fase waarin jouw team zich bevindt, zal je op een andere manier moeten ingrijpen en/of bijsturen. 

Fase 1: Verkenning

Mensen worden ingedeeld bij een bepaald team en gaan op zoek naar elkaars functie en verantwoordelijkheden, naar de te behalen objectieven en verwachtingen.

Fase 2: Tekeergaan

De onzekerheid die met de verkenningsfase gepaard gaat, kan leiden tot botsingen tussen doelstellingen en persoonlijkheden. Op dat moment bevindt het team zich in de tweede fase, de fase van het tekeergaan.

Er kunnen conflicten ontstaan tussen

  • de leider en de individuele teamleden
  • de leider en het hele team
  • de teamleden onderling.

Vaak spelen op zo'n moment emotionele argumenten mee. Het is belangrijk om die te beantwoorden en te weerleggen met rationele argumenten en objectieve feiten.

Fase 3: Regelvorming

De derde fase kondigt zich aan wanneer de manier van werken zich systematiseert. De mensen kennen elkaar en de manier van werken. Op dit moment is er sprake van een zekere regelvorming. Het gevaar bestaat dat routine zijn eerste stapjes zet binnen jouw team.

Fase 4: Presteren

Tijdens de vierde fase tenslotte staat het presteren bovenaan. Dit is de fase waarin het team creatief en productief samenwerkt en objectieven probeert te verwezenlijken.

Terug naar het dossier 'teammanagement'.