Stressbronnen

Hieronder geven wij je een overzicht van de mogelijke stressbronnen. Vaak is niet één enkele bron de grote schuldige maar zorgt een combinatie van verschillende bronnen voor stress.

Stress is over het algemeen genomen het resultaat van de combinatie van te hoge verwachtingen en verplichtingen in combinatie met te weinig steun van collega's of familie.

Je zal ook duidelijk merken dat niet alleen factoren vanuit de arbeidssituatie meespelen in het ontstaan van stress. Ook factoren die eigen zijn aan het individu kunnen in positieve, dan wel in negatieve zin, bijdragen tot de stress-situatie.

Welke stresbronnen bestaan er?

- Stressbronnen binnen de werkcontext
- Individuele stressbronnen

i.s.m. Arista