Stress, niet altijd negatief

In tegenstelling tot wat vandaag de dag stilaan de gangbare opvatting is, is stress niet per definitie een negatief verschijnsel.

Positieve stress of eustress

Dit fenomeen doet zich voor wanneer je stress als een uitdaging beschouwt. Deze stress is noodzakelijk om efficiënt te kunnen leven en werken.

Bijvoorbeeld: Een werknemer die een presentatie moet geven voor een grote groep kan last hebben van wat extra werkdruk. Het feit dat hij doodgraag presentaties geeft zal er echter voor zorgen dat hij die druk niet als negatief, maar eerder als motivererend en uitdagend ervaart.

Normale stress

Soms maak je stressmomenten mee die snel weer voorbijgaan.

Bijvoorbeeld: de stress die je ervaart wanneer je grote baas je plots naar zijn kantoor roept terwijl je geen idee hebt waar het over zou kunnen gaan. Wanneer blijkt dat hij gewoon extra uitleg wil bij je rapport, zakt je stress snel weg.

In andere gevallen houdt de stress iets langer aan maar het wordt geen probleem omdat je genoeg afleiding en rust kan inlassen.

Bijvoorbeeld: Je hebt de verantwoordelijkheid gekregen voor een zwaar project. Je vindt het leuk om te doen maar het vraagt wel veel aandacht. Onderhandelen met de betrokkenen, rapporten opmaken, taken opvolgen. Daarnaast moet je ook nog zien dat je gewone werk niet blijft liggen. Het is dus druk en je staat onder stress. Na het project kan je echter je vertrouwde dagdagelijkse ritme hernemen, de werkdruk normaliseert zich en je stress smelt als sneeuw voor de zon.

Negatieve stress

Negatieve stress is het resultaat van een transformatie van wat aanvankelijk ervaren werd als positieve stress.

Bijvoorbeeld: Een werkgever die ontzettend graag presentaties geeft raakt aan het einde van zijn latijn wanneer hij op korte tijd verschillende arbeidsintensieve presentaties moet voorbereiden en uitwerken. Hij heeft tussen de presentaties door onvoldoende tijd om te recuperen en zijn gewone taken blijven zich opstapelen. Op dat moment wordt het hem teveel en ervaart hij de werkdruk als beklemmend en negatief.

Negatieve stress kan mensen ziek maken. De aanleiding van de stress is niet langer een uitdaging maar een bedreiging. Je gaat je dus gestresseerd voelen wanneer je ervaart dat je capaciteiten niet langer in evenwicht zijn met wat je werkgever van je vraagt. Het moment waarop dit gebeurt verschilt evenwel van persoon tot persoon, de ene persoon is stressbestendiger dan de andere, ook is de manier om met stress om te gaan voor iedereen verschillend. Belangrijk is ook dat men niet te lang blootgesteld wordt aan stress, dat er op tijd en stond rust is. Negatieve stress heeft bij te lange blootstelling altijd een negatief effect op de prestatie.