Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Stress en mindfulness

Stress ontstaat bij iedere verandering waarbij je je moet aanpassen. Het kan je motiveren en energie geven, maar het kan je ook overweldigen. De tweede soort is wat men noemt 'ongezonde stress'. Deze komt de productiviteit niet bepaald ten goede en zorgt er zelfs voor dat je fouten gaat maken. Door je drukke agenda heb je geen tijd om stil te staan bij zaken en zo kom je vaak in een stress- spiraal terecht.


De aanpak met mindfulness: aandacht


Depressie en stress worden vaak veroorzaakt door een te hoge mate van zelfkritiek en een te grote focus op wat er fout gaat of kan gaan. In een mindfulnesstraining leer je aandacht te hebben voor jezelf, zonder je daarbij te focussen op wat er fout gaat.  Je leert je aandacht te richten op wat goed is. Wat moeilijk loopt wordt daarbij niet ontkend, maar overweldigt je leven niet meer.


SAM: een aandachtsoefening


SAM staat voor ‘stoppen en aandacht geven aan dit moment’. Neem jezelf welbewust voor te stoppen en aandacht te geven aan het moment zoals het zich nu voordoet. Hoe voelt je ademhaling nu aan? Hoe druk is het in je hoofd?. Neem even de tijd om dat te ervaren. Stem jezelf vervolgens af op je omgeving. Wat zie je? Wat hoor je? Kan je ook dit waarnemen zonder je te focussen op het negatieve?


Deze oefening duurt maar 3 minuten. Ze laadt je batterijen op en zorgt voor een positieve houding.


I.s.m. Mindfocus